News/Events

News

Poznáme laureátov Vedca roka 2016

Už od roku 1997 sa pravidelne udeľuje ocenenie osobností vedy a techniky s názvom Vedec roka SR. V utorok 16. mája slávnostne vyhlásili v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave laureátov už dvadsiateho ročníka tohto významného ocenenia.

V kategórií Vedkyňa roka SR - Ing. Márii Omastovej, DrSc. (Ústav polymérov SAV v Bratislave) za aplikáciu nanotechnológií v interdisciplinárnom výskume polymérnych kompozitov a nanokompozitov so zameraním na senzory, biosenzory, aktuátory a solárne články.

Srdečne gratulujeme

More informations HERE.