News/Events

News

Noc výkumníkov 2017

Aj tento rok sa náš ústav zapojí do krásnej vedeckej akcie a ukáže Vám zaujímavosti vedeckého bádania.

Vo vedeckom stánku s názvom "Dokážeme kopírovať prírodu?" si môžete vyskúšať prípravu polyméru, ktorý je inšpirovaný prírodou.

Vedecký stánok Ústavu polymérov SAV

Načo sú nám polyméry a prečo z nich robíme (nano)kompozity sa dozviete z prednášky našej kolegyne Ing. Mária Omastová, DrSc., ktorá je nositeľkou titulu Vedkyňa roka 2016.

Prednáška Ing. Márii Omastovej, DrSc.

Tešíme sa na Vás

More informations HERE.