News/Events

News

Nájdi v sebe vedca: Deti sa na jeden deň stanú skutočnými vedcami

Priviesť tých najmenších k vede a získať ich záujem o túto disciplínu – to je cieľ projektu štyroch ústavov Slovenskej akadémie vied - Nájdi v sebe vedca. V poradí už druhého ročníka projektu zameraného na popularizáciu vedy sa v stredu 21. marca zúčastnia žiaci 5. – 8. ročníka Základnej školy Pavla Marcelyho v Bratislave. „Obyčajný deň“ v školskej lavici sa tak zmení na jedinečný zážitok plný nových objavov a poznaní. Vďaka projektu získajú školáci interaktívnou formou informácie „zo života“, ktoré nadväzujú na učebné osnovy z vybraných predmetov.

Hlavným cieľom organizátorov je pritiahnuť tých najmenších školákov k vede. Druhý ročník projektu Nájdi v sebe vedca rozšírili organizátori aj o spoluprácu s kolegami z Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV. Ich úlohou bude odborné poradenstvo pri metodike výučby nielen pre pedagógov na školách, ale aj pre vedeckých pracovníkov na pracoviskách SAV, aby tak zvýšili záujem mladých o vedu. Na konci projektu budú školáci vypĺňať špeciálne pripravený dotazník. Vedecká gramotnosť je dôležitou kompetenciou nápomocnou pri orientácii v čoraz väčšom množstve informácií rôznej kvality, ktorým sme v dnešnom svete vystavení. Okrem Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV sa k akcii pridali aj kolegovia z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV.

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV

Tajomnou cestou vzniku nového lieku prevedú školákov vedci z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV. Žiaci 7. ročníka sa zoznámia s čarovnou, no občas aj divokou objavnou cestou, ktorej výsledok môže zachrániť mnoho ľudských životov. Zistia, že aj niečo čo je úplne rovnaké je vlastne úplne odlišné, v neposlednom rade preskúmajú koľko cukru je v ich obľúbených nápojoch a nazrú do hlbín mozgu.

V najbližších mesiacoch bude projekt Nájdi v sebe vedca pokračovať aj v ďalších etapách, počas ktorých navštívia štyri ústavy SAV postupne aj ďalšie triedy druhého stupňa ZŠ Pavla Marcelyho.

Silvia Podhradská