News/Events

News

Ocenenia za podporu vedy a svoj celoživotný prínos v oblasti chémie a polymérov pre našich kolegov.

"Ruky sa je rozochveli, prsty nepokojne poskakovali po kabelke, ktorú držala na kolenách. Členka predsedníctva SAV Ing. Mária Omastová, DrSc., čítala jej laudacio a všetci s rešpektom a záujmom počúvali jej životný aj profesijný príbeh. Rovnako pri následnom predstavení ďalšej osobnosti vedy na Slovensku. Obaja - Ing. Lyda Rychlá, DrSc. aj Ing. Milan Lazár, DrSc., si v slávnostnej atmosfére na pôde SAV v pondelok 23. apríla prevzali ocenenia za podporu vedy a svoj celoživotný prínos v oblasti chémie a polymérov."

More informations HERE.

zdroj: www.sav.sk