News/Events

News

Jubilejný ročník Interaktívnej konferencie mladých vedcov v štýle „10 rokov PREVEDA par excellence“

OZ Preveda dlhoročne smeruje svoje aktivity k vzdelanostnej podpore mladých. Svoju desaťročnicu oslávilo v rovnakom duchu a počas slávnostného vyhodnotenia výsledkov on-line konferencie privítalo účastníkov v hoteli Falkensteiner v Bratislave. Počas svojho pôsobenia v tejto oblasti sa môže pochváliť vytvorením jednej z najpočetnejšších on-line databáz vedeckých prezentácií na Slovensku. Konferencie sa pravidelne zúčastňujú študenti a mladí vedeckí pracovníci z Čiech a Slovenska pôsobiaci na pôde akadémie vied alebo vysokých škôl. „Mladí ľudia tu majú možnosť ísť s kožou na trh, ukážu svetu čo urobili a túto svoju prácu na konferencii môžu obhajovať“, povedal jeden zo zakladateľov a organizátor konferencie Ing. Pavol Farkaš.

Celodenný program bol rozdelený do dvoch častí, vzdelávacej a súťažnej. „Spomedzi viac ako 70 účastníkov a približne 80 príspevkov sme vybrali 4, ktoré si zaslúžili byť prezentované pred publikom formou pozvanej prednášky“ povedal Pavol Farkaš. Pozvanými prednášateľmi boli MVDr. Ľuboš Korytár, PhD. z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s príspevkom "Sérologický monitoring West Nile vírusovej infekcie u spevavcov Drienovskej mokrade"; Ing. Andrea Schenkmayerová, PhD. z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně s príspevkom "Zmena štruktúrno-funkčných vlastností ancestrálneho proteínu pomocou InDel mutagenézy"; Ing. Nina Moravčíková, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra genetiky a plemenárskej biológie s prispevkom "Bioinformatics tools for analysis of livestock genetic diversity" a Ing. Denisa Harvanová, PhD. zo Združenej tkanivovej banky, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika s prispevkom "Testovanie cytotoxicity biomateriálov z PEEKu na mezenchýmových kmeňových bunkách".Títo skvelí vedci síce o cenu absolútneho víťaza zabojovať nemohli, ale obrovským ohodnotením pre nich bolo odprezentovať pred kolegami výsledky svojej vedeckej práce. Vysokú vedeckú kvalitu konferencie vynikajúco doplnila aj kultúrna vsuvka v podaní akordeonistky Anely Čindrak, absolvenstky Vysokej školy muzických umení.

Samotná súťaž bola v štýle veľmi krátkych, troj- minútových prednášok, v ktorých súťažiaci výstižne a cielene informovali svojich kolegov a výberovú komisiu o téme a výsledkoch svojej práce. Keďže on-line konferencia trvala mesiac a väčšina už vedela o čom práca toho druhého kolegu je, tešila sa táto súťa vysokej dynamike.

Počas výročného galavečera organizátori ocenili diplomom a vecným darom víťazov konferencie, ktorými boli všetci šikovní a zanietení vedci, ktorí sa tohto dňa zúčastnili. Vrcholom večera, na ktorý účastnící čakali bolo vyhlásenie absolútneho víťaza. Stala sa ňou Mgr. Veronika Kotrasová z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied s prispevkom "Funkcia a štruktúra fosforylovaných proteínov mitochondriálneho nukleoidu", ktorá získala finančnú podporu na realizáciu vedeckých zámerov od generálneho sponzora BASF v hodnote 500 EUR. „Som naozaj veľmi milo prekvapená a ďakujem organizátorom za to, že ma vybrali a mohla som o túto cenu zabojovať a odprezentovať svoju prácu“ povedala dojatá Veronika.

Z Ústavu polymérov SAV sa aj v tomto roku aktívne zúčastnil konferencie Ing. Robert Balogh, ktorý získal cenu za vynikajúci príspevok v sekcii Organická, bioanorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia. Svoj príspevok s názvom "Syntéza a charakterizácia nových polymérov na báze tiazolo[5,4-d]tiazolu ako fotoaktívnych materiálov" obhajoval v súťaži o absolútneho víťaza spomedzi 15 vybraných víťazov konferencie.

Srdečne gratulujeme!

Príspevok si môžete pozrieť na tejto stránke:

Robert Balogh PREVEDA 2018

ZDROJ: OZ PREVEDA

Silvia Podhradská