News/Events

News

Deň otvorených dverí 2018

Deň otvorených dverí sa na Ústave polymérov SAV uskutočnil už po ôsmykrát a ako každoročne, aj tento rok sme pre návštevníkov pripravili pútavé "ukážky" našej práce a vytiahli sme kúsok z laboratória do vstupnej haly, kde si návštevníci mohli urobiť pokusy svojimi vlastnými rukami. Snažili sme sa "zľudštiť" markomolekulovú chémiu a ukázať, že aj napr. v maminej kuchyni nájdeme veľa makromolekulových látok...

Predstavili sme aj prácu na projekte PlasticFreeDanube, ktorý rieši problematiku znečistenia Dunaja makro plastovým odpadom, pričom sme apelovali na mladých ľudí, aby tomuto problému venovali dostatočnú pozornosť.

Ďalej sa mohli dozvedieť, aký je rozdiel medzi termosenzitívnymi a termogélujúcimi polymérmi a do ktorej z týchto dvoj skupín patrí želatína.

Študenti a ich učitelia nahliadli aj do laboratória na oddelení kompozitných materiálov a mali sa tiež možnosť trocha priblížiť teoretickej makromolekulovej chémii.

Ďakujeme všetkým návštevníkom, ktorí prejavili záujem o našu prácu a zároveň ďakujeme aj všetkým, ktorí sa pričinili o skvelý a zaujímavý priebeh podujatia.

Silvia Podhradská