News/Events

News

Medzi osobnosťami vedy a techniky bol ocenený aj riaditeľ Ústavu polymérov, Ing. Igor Lacík, DrSc.

Cena za vedu a techniku v kategórii Osobnosť vedy a techniky bola udelená Ing. Igorovi Lacíkovi, DrSc., za dosiahnuté výsledky a vytvorenie významnej medzinárodnej spolupráce v téme liečby cukrovky transplantáciou enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov.

Cenu za vedu a techniku 2018 v kategórii Osobnosť vedy a techniky získal Ing. Igor Lacík, DrSc.

Zdroj: Veda na dosah

Ocenenia osobností vedy a techniky na Slovensku

SAV.SK