News/Events

News

Vo farbách Ústavu polymérov SAV bežali už tri štafety a jeden polmaratónec

Tento rok bol pre Ústav polymérov SAV už tretí na športovom podujatí ČSOB Bratislava Marathon. Naše bežecké úspechy spred 3 rokov inšpirovali ďalších športu-chtivých kolegov a vyskladali sme až tri bežecké štafety.

Adient štafetový maratón

tím Oligoméry: Juraj Kronek, Michal Procházka, Monika Hucáková a Peter Čakánek.

Naši maratónci sa umiestnili na 60. mieste zo 182 timov s časom 4:02:29.

 

Polmaratónová štafeta, Johnson Controls štafetový beh:

tím OLIGOMÉRY: Monika Majerčíková, Anna Zahoranová, Nikol Bugárová a Andrea Balážová.

tím POLY-LAUF: Falko Pippig, Michal Šauša, Gamal Zain a Dmitrij Bondarev.

Naši polmaratónci bežali ako draci a umiestnili sa takto:

Poly-lauf: 301. v poradí zo 485 tímov s časom 2:11:48,

Oligoméry: 424. v poradí zo 485 timov s časom 2:22:37.

  

Najodvážnejším kolegom je Jožko Kollár, kotrý sa sám podujal a zabehol POLMARATÓN s krásnym časom 1:33:04

 

Polmaratónskej štafety sa zúčastnili aj kolegovia, ktorí vytvorili tím Cukrovka, n.f.

Ako bežal tím Cukrovka, n.f.

More informations HERE.

Silvia Podhradská