News/Events

News

Ústav polymérov SAV súčasťou jedinečného projektu - Letná škola mladých vedcov 2019

Tento rok sa prvýkrát na pôde SAV realizoval zaujímavý projekt pod názvom Letná škola mladých vedcov. Letná škola sa konala v termíne 15. – 19. Júla 2019. Tento projekt vyšiel z dielne občanského združenia All4Science, o.z., ktoré vzniklo v roku 2018 ako dôsledok spoločnej snahy niekoľkých mladých vedcov zo SAV o skvalitnenie popularizácie vedy a o priblíženie vedy žiakom na základných školách. Námet síce vyšiel z All4Science, o.z. avšak bez finančnej podpory by projekt nebolo možné zrealizovať. Vďaka finančnej podpore z grantovej výzvy 2019: Podpora vedy a výskumu Nadácie Eset mohlo navštíviť Ústavy SAV 16 žiakov – mladých vedcov z druhého stupňa základných škôl z celého Slovenska, ktorí prejavili záujem o prírodné vedy a vedu samotnú a svojími motivačnými listami oslovili organizátorov a získali si ich pozornosť. Cieľom celého projektu bolo predovšetkým zábavnou formou prehĺbiť ich poznatky a odovzdať im praktické zručnosti z oblasti chémie, fyziky, informatiky, programovania a biológie.

Tento projekt je výnimočný svojím konceptom a programom. Žiaci boli rozdelení do malých skupín podľa ich vlastných preferencií a v týchto skupinkách mali skvelú príležitosť pracovať na vlastných projektoch. Svoje experimenty realizovali pod vedením vedcov SAV, pričom aj oni sami mali dostatok priestoru na vlastné nápady a ich uskutočnenie. Keďže veľké objavy sú väčšinou prácou tímov, títo naši mladí vedci sa trénovali aj v tímovej práci. Okrem Ústavu polymérov SAV žiaci pracovali na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV, Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, Ústave anorganickej chémie SAV a Ústave informatiky SAV.

A na akom projekte na Ústave polymérov pracovali naši traja mladí vedci?

Na Ústave polymérov pracovali na príprave polymérnych nanočastíc pre medicínske účely. Ako nám žiaci sami vysvetlili, ich cieľom bolo pripraviť polymérne nanočastice s rôznymi liečivami. Pripravené častice ďalej skúmali pod mikroskopom a určovali ich veľkosť pomocou dynamického rozptylu svetla. Žiaci boli naozaj zaujatí množstvom nových poznatkov zo sveta chémie. Bolo pre nich ťažké zhodnotiť, ktorá skúsenosť bola najzaujímavejšia. Každého zaujalo niečo iné a je to úplne v poriadku, aj preto sa pracuje v tímoch. Napríklad: „Mňa napríklad prekvapila taká hmota, ktorá, keď je v chladničke, je tekutá, a keď je v izbovej teplote, stuhne,“ vysvetľuje mladá výskumníčka Bibiana. Mladý vedec Timur zasa hovorí: „Mňa zaujalo zloženie grafénu,“. Na otázku, či prídu aj budúci rok, všetci traja odpovedajú kladne. Program sa im veľmi páčil, ako za všetkých odpovedala výskumníčka Lea: „všetko bolo výborné“. Na Ústave polymérov pracovali pod náročným dohľadom Mgr. Anny Zahoranovej, PhD. Poďakovanie za pomoc pri realizácii patrí aj Mgr. Márii Kováčovej, Ing. Róbertovi Baloghovi a Ing. Petrovi Čakánkovi z Ústavu polymérov SAV.

Kolegovia Bibiany, Lei a Timura z letnej školy mladých vedcov pracovali na vyššie spomenutých Ústavoch SAV. A darilo sa aj im. Veď posúďte sami:

Na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie rozobrali Ben, Simi a Kika druhy mlieka a obsah proteínov v nich. Ich prioritou bolo odpovedať na otázky bolo: koľko proteínov obsahuje polotučné, plnotučné či bezlaktózové mlieko? Vplýva úprava mlieka na obsah proteínov? Majú rastlinné mlieka rovnaké množstvo proteínov ako živočíšne? Mladí vedci takto nahliadli do sveta biochemických pokusov a naučili sa pracovať s laboratórnymi pomôckami i prístrojmi. Tu pracovali pod vedením Ing Marty Šoltésovej Prnovej, PhD. Na Ústave materiálov a mechaniky strojov sa skúmali jednotlivé materiálové zložky v mobilnom telefóne. Hugo, Edo a Šimon mali jedinečnú šancu spoznať fungovanie rôznych prístrojov na skúmanie materiálov. Jednotlivé zložky sledovali pod mikroskopom. Odborný výklad ilustrovaný zaujímavými videami podnietil diskusiu a množstvo otázok zo strany chalanov. Z ich otázok bolo jasné, že ich téma uchvátila. Chlapci na záver dokázali na základe modelu v počítači sami určiť vlastnosti skúmaného materiálu. „Veľmi sa nám páčilo, prišli by sme aj budúci rok,“ dodávajú svorne. Na ÚMMS mladí vedci pracovali pod dohľadom Ing. Nadi Beronskej, PhD.

Na Ústave anorganickej chémie pracovali štyria mladí vedci Adam, Jakub, Kubo a Matej, pod vedením Ing. Viliama Pavlíka, PhD. s rôznymi materiálmi v extrémnych podmienkach. Zistili, ako vplýva nízka teplota na rôzne materiály, a navrhli si vlastné pokusy, ktoré spolu aj zrealizovali. Vvyrobili si lávu, vlastnú zliatinu a namiešali si aj strelný prach.

Na Ústave informatiky SAV si chlapci Lukáš, Šimon a Dominik mohli vyskúšať, aké je to pracovať s robotom, ako sa programuje a ako ho môžeme „naučiť“ niečo nové. Prvý deň sa všetci traja najprv porozprávali s robotickou hlavou Furhat a počas ďalších dní vylepšovali jeho komunikačné schopnosti. Kde ich vedúcim bol Ing. Róbert Sabo, PhD.

Komplexný pohľad na vedecký svet doplnili aj podnetné diskusie s odborníkmi v rámci špecializovaných popoludňajších tréningov, napr. s doc. PaedDr. Vladimírou Kurincovou Čavojovou, PhD. z Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV, ktorá viedla tréning takzvaných „mäkkých zručností“, mladí vedci diskutovali o správnej príprave prezentácie ale aj o tom ako zvládať stres pred a počas prezentácie. Lektori zo Slovenského červeného kríža poučili mladých vedcov o bezpečnosti pri práci a o záchrane ľudského života. Tu mali naši mladí vedci možnosť vyskúšať si potrebné úkony prvej pomoci na figurínach. Priestor na rozvoj jazykových schopností získali vďaka lektorke Denise Leštachovej z jazykovej školy exliakademia.sk. Dobrodružným úvodom a prostriedkom na spoznanie areálu SAV bola šifrovacia orientačná hra, ktorú si pre žiakov pripravili vedci z Centra pre výskum kvantovej informácie, Fyzikálneho ústavu SAV pod vedením Doc. Mgr. Mária Zimana, PhD. Aj vedci, rovnako ako iné zamestnanie, potrebujú oddych a relax a preto na vyváženie bol program doplnený aj o zábavu vo forme turistiky, grilovačky či prehliadky mesta Bratislavy. Na koniec, výsledky svojich pokusov žiaci predniesli pred ostatnými účastníkmi, rodičmi, súrodencami a strarými rodičmi na záverečnej konferencii.

Obzvlášť treba poďakovať organizátorom tábora Ing. Alene Šiškovej, PhD. z Ústavu polymérov SAV a Ing. Martinovi Noskovi, PhD. z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV za ich trpezlivosť a kreativitu pri vytváraní programu pre mladých vedcov. Obaja sú členmi All4Science, o.z. a práve oni spískali návrh a program projektu podporeného Nadáciou ESET. Vďaka patrí aj mediálnym partnerom za propagáciu tejto akcie a to predovšetkým neziskovej organizácii Edulab, časopisu Quark a Zones.sk – zóny pre každého študenta.

Program tábora bol evidentne jedinečný, zaujímavý a vyvážený. Tábor nielenže prehĺbil záujem detí a mladých o vedu a techniku, ale takisto prispel k uvažovaniu nad vlastnou budúcnosťou a povolaním. Mohli si vyskúšať, aké je to pracovať v laboratóriu, vykonávať experimenty a robiť výskum v danej oblasti. Svoje poznatky budú určite vedieť využiť pri štúdiu a ďalej ich rozvíjať a možno sa z nich raz dokonca stanú vedci, rovnako ako tí, s ktorými uplynulý týždeň pracovali.

Hana Mihaljevičová, Viktória Dominika Tóbiová