News/Events

News

Stretnutie partnerov ABIOG projektu a Workshop organizovaný na ÚPo SAV

V dňoch 15 a 16.11.2016 sa na Ústave polymérov SAV uskutočnilo už druhé stretnutie partnerov projektu pod akronymom ABIOG. Uvedený projekt je finančne podporovaný Višegrádskym Fondom a trvá od 1. 9.2016 do 28.2.2017.

Cieľom projektu je vytvoriť v európskom kontekste konkurencieschopnú sieť partnerov z riešiteľských inštitúcií so zameraním na výskum a vývoj v oblasti biomedicíny. K partnerom ABIOG projektu patria okrem Ústavu polymérov SAV aj Ústav Makromolekulárni Chémie AV ČR, Cracow University of Technology a Budapest University of Technology and Economics. Na tomto stretnutí sa zúčastnili nielen zástupcovia z každej z vyššie uvedených inštitúcii (viď foto) ale aj hostia z Center of Polymer and Carbon Materials z Zabrze, Poľsko. Odznelo 15 veľmi zaujímavých prednášok ako výber z mnohých tém riešených na zúčastnených inštitúciách.

Ústav polymérov SAV bol reprezentovaný minimálne jedným zástupcom z každého oddelenia. Hostí privítala 15.11. za Ústav polymérov SAV úvodným slovom Mgr. Zuzana Kroneková, PhD. Ústav polymérov SAV predstavil pán riaditeľ Ing. Igor Lacík, DrSc. A následne svoje odborné prezentácie predniesli Mg. Juraj Kronek, PhD., Mgr. Katarína Mosnáčková, PhD., Mgr. Zuzana Benková, PhD., Mgr. Martin Danko, PhD, Ing. Anita Eckstein Andicsová, PhD. a Mgr. Cristian Peptu, PhD. 16.11. v dopoludňajších hodinách sme organizovali návštevu laboratórií.

Týmto ďakujeme všetkým prezentujúcim a všetkým, ktorí pomáhali s organizáciou a s návštevou laboratórii.

Alena Šišková