Rada mladých vedcov Ústavu polymérov SAV

Dianie v RMV

24.04.2018 Prednáška
"Syntéza a spektrálne štúdium malých molekúl pre fotonické zariadenia"
Róbert Balogh


12.06.2017 BYPoS 2017
7th Bratislava Young Polymer Scientists workshop
21.03.2017 Prednáška
"Electrospinning: Back To Basics."
Eliška Číková


15.03.2017 Prednáška
"Polymérne materiály ako polutanty životného prostredia"
Lukáš Hrdlička


01.03.2017 Užívateľské školenie na akademický softvér MENDELEY

15.02.2017 Prednáška
"From biology to chemistry and back"
Veronika Némethová


18.01.2017 Prednáška
História ústavu polymérov: Od myšlienky k úspešnému inštitútu
Dr. Igor Lacík