Slávnostné stretnutie pri príležitosti
55. výročia založenia
Ústavu polymérov SAV

29.11.2017 o 16:00 v Radošinskom naivnom divadle

Fotogaléria

Príhovor riaditeľa Ústavu polymérov SAV


Milé kolegyne, milí kolegovia, milí priatelia Ústavu polymérov SAV.
Dovoľujem si vás pozvať na oslavu 55. výročia položenia základného kameňa nášho ústavu pánom Ing. Milanom Lazárom, DrSc. a jeho spolupracovníkmi.
Vyčlenenie vednej disciplíny polymérov z ostatných chemických vied na Slovenskej akadémii vied sa dnes javí ako dôležitý vizionársky krok. Jeho výsledkom je výskumné pracovisko v oblasti polymérnej vedy a príbuzných vedných odborov, ktoré predstavuje kvalitu a užitočnosť vedeckej práce doma aj v zahraničí. Ústav polymérov SAV poskytol pracovné podmienky niekoľkým generáciám zamestnancov, vďaka ktorým sú história a aj súčasnosť právom považované za úspešný príbeh. Som presvedčený, že v tomto duchu sa bude formovať aj budúcnosť nášho ústavu a že značka „Ústav polymérov SAV“ sa bude naďalej posilňovať ako značka predstavujúca záruku kvalitných ľudí a kvalitných výstupov.
Oslavu 55. výročia založenia Ústavu polymérov SAV sme sa rozhodli urobiť v priestoroch Radošinského naivného divadla. Osobne sa teším, že prijmete toto pozvanie a spoločne oslávime tento ďalší dôležitý míľnik v živote nášho ústavu.
Igor Lacík

Fotogaléria


Program


16:00

Príchod hostí

16:30

Otvorenie

Príhovory pozvaných hostí

17:00

Odovzdávanie ocenení

Ústavu polymérov SAV

17:30

Slávnostná recepcia

19:00

Predstavenie Radošinského naivného divadla

Jááánošííík po tristo rokoch
alebo
Ako legendu uchopili do svojich rúk

Kam prísť


Radošinské naivné divadlo

rnd.sk

Záhradnícka 95
821 08 Bratislava 2

Zastávka MHD : Slovanet

Kontakt


V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:

Ing. Katarína Csomorová

katarina.csomorova@savba.sk

+421-2-3229 4307

Ing. Zuzana Hloušková

zuzana.hlouskova@savba.sk

+421 904 617 330