top
logo

Joomfish System Plugin not enabled

Pripravované konferencie


Home
Ústav polymérov SAV


Laboratórium polymérov
založené Dr. Milanom Lazárom na prelome rokov 1962 a 1963 vytvorilo základ pre vznik Ústavu polymérov SAV v roku 1967.

 


Ústav polymérov SAV vytvoril podmienky pre iniciovanie výskumu v oblasti polymérov ako súčasť chemického výskumu v Slovenskej akadémii vied. V súčasnosti Ústav polymérov SAV predstavuje významné výskumné a vzdelávacie centrum pre základný a aplikovaný výskum v aktuálnych oblastiach polymérnej chémie. Zameranie ústavu zahrňuje štyri smery: syntéza  a charakterizácia polymérov, kompozitné polymérne materiály, polymérne biomateriály a molekulové simulácie polymérov.

 

 
Deň otvorených dverí 2016

 
Cukrovka n.f. - Neinvestičný fond

 
OPEN POSITIONS

 
Týždeň vedy a techniky, 7.-13.11.2016

 
Kontakt

Ustav polymerov

Ústav polymérov SAV

Dúbravská cesta 9
845 41 Bratislava 45


bottom

Powered by Joomla!. Designed by: hosting personal vps Valid XHTML and CSS.