top
logo

Joomfish System Plugin not enabled

Pripravované konferencie


Home PhD štúdium
PhD štúdium

 

Ústav polymérov SAV je akreditovaným pracoviskom pre školenie vo vedných odboroch:

  • 4.1.19    Makromolekulová chémia
  • 4.1.18    Fyzikálna chémia
  • 5.2.21    Technológia makromolekulových látok

 

Podmienky pre prijatie na DŠ:

Po vypísaní prijímacieho konania treba na sekretariáte Ústavu polymérov vyplniť prihlášku na DŠ (tlačivo ŠEVT 493990) a priniesť životopis, overenú kópiu diplomu alebo potvrdenie o ukončení štúdia v prípade nových absolventov. Záujemci sa v prihláške uchádzajú spravidla o jednu z vypisaných tém ku konkrétnemu školiteľovi.

Úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru (koná sa v mesiaci jún); prijímacie konanie je neverejné pred viacčlennou komisiou. Komisia na základe prijímacieho pohovoru (cieľom pohovoru je zistenie všeobecných vedomostí z fyzikálnej, organickej a makromolekulovej chémie v rozsahu vysokoškolského učiva, stupňa znalosti cudzích jazykov a diskusia okolo zamerania diplomovej práce absolventa) určí poradie úspešných uchádzačov, ktorí vyhoveli požadovaným kritériám.

Doktorandi po úspešnej skúške a prijatí budú mať zvýhodnené finančné podmienky pre doktorandské štúdium.

Nástup na doktorandské štúdium je obvykle 2. septembra.

Doktorandské štúdium je možné absolvovať formou denného štúdia, pre ktoré zatiaľ neboli stanovené žiadne poplatky, alebo externe, kedy všetky výdavky hradí zamestnávateľská organizácia.

Podrobnejšie informácie o doktorandskom štúdiu Vám poskytne tajomníčka ústavu Ing. Katarína Csomorová, telefón: 02/3229 433802/3229 4338 , e-mail: Katarina.Csomorova@savba.sk.

 
Kontakt

Ustav polymerov

Ústav polymérov SAV

Dúbravská cesta 9
845 41 Bratislava 45


bottom

Powered by Joomla!. Designed by: hosting personal vps Valid XHTML and CSS.