top
logo

Joomfish System Plugin not enabled

Pripravované konferencie


Home Verejné obstarávanie
Verejné obstarávanie

 

 

 

 

 

Ústav polymérov SAV v Bratislave, verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. (1) písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), zverejňuje na tejto stránke.

 

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
SÍDLO: Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava 45
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: Ing. Igor Lacík, DrSC.

email:  Agnesa.Fiedlerova@savba.sk
02/ 3229 434602/ 3229 4346
Fax.:  02/ 3229 4329

Banka:    Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
č. účtu:   7000000088/8180

IČO:       586 927
DIČ:       SK2020830702
IČ DPH:  nie sme platcami DPH

 

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt

Ustav polymerov

Ústav polymérov SAV

Dúbravská cesta 9
845 41 Bratislava 45


bottom

Powered by Joomla!. Designed by: hosting personal vps Valid XHTML and CSS.