top
logo

Joomfish System Plugin not enabled

Pripravované konferencie


Home Verejné obstarávanie Nadlimitné zákazky
Podlimitné zákazky 2014

1. Predmet zákazky:

Dodávka výpočtovej techniky pre potreby ÚPo SAV - ev. č. PL-1/2014 (podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska realizovaná podľa §100 ZVO)

 

1.1 Výzva na predloženie ponuky: 5474-WYT, Vestník č. 71/2014 zo dňa 10.04.2014
Oznámenie
(pdf)

1.2 Otváranie ponúk: 29. apríla 2014 o 10,30 hod. v sídle verejného obstarávateľa (v zmysle §100 ods. 6, písm. g) ZVO z dôvodu použitia elektronickej aukcie  - neverejné).

 
Kontakt

Ustav polymerov

Ústav polymérov SAV

Dúbravská cesta 9
845 41 Bratislava 45


bottom

Powered by Joomla!. Designed by: hosting personal vps Valid XHTML and CSS.