top
logo

Joomfish System Plugin not enabled

Pripravované konferencie


Home
Podprahové zákazky 2013

Názov predmetu zákazky: Zostava pre gélovú permeačnú chromatografiu

Predpokladaná hodnota zákazky: 37.500,- EUR bez DPH

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov EÚ (European Regional Development Fund) v rámci medzinárodnej spolupráce Building Partners, Hungary-Slovakia Cross-border Co-operation,

Programme 2007-2013 pre projekt s názvom: Advanced Bio Friendly Polymers, Acronym: POLYFRIEND, reg. č. HUSK/1101/1.2.1/0209.

Výzva na predkladanie ponúk: zverejnená pod č. 10888 - WYT, Vestník č. 127/2013 - 01.07.2013

http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/204373;jsessionid=09F4BE2A711D5BAFF337075ED6B6EA23

 

Otváranie ponúk:

v sídle verejného obstarávateľa, miest. č. 113, 22.7.2013 o 10,00 hod.

 

 

Identifikácia úspešného uchádzača:
Hermes LabSystems, s.r.o., Púchovská 12, 831 06 Bratislava, IČO: 35693487


Zmluva:  Kúpna zmluva č. 452013UP zo dňa 23.08.2013 uzavretá so spoločnosťou: 
Hermes LabSystems, s.r.o., Púchovská 12, 831 06 Bratislava
- zverejnená v CRZ Úradu vlády SR:  Kúpna zmluva dňa 23.08.2013.

Správa o zákazke podľa §21 ods.2 (pdf 707 kb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt

Ustav polymerov

Ústav polymérov SAV

Dúbravská cesta 9
845 41 Bratislava 45


bottom

Powered by Joomla!. Designed by: hosting personal vps Valid XHTML and CSS.