3. strategický seminár na podporu spolupráce edzi akadémiou, univerzitami a firmami na Slovensku

Dňa 21.6.2022 sa na bratislavskej Patrónke konal už tretí ročník strategického seminára, ktorý má za cieľ vytvoriť platformu pre stretávanie sa zástupcov akademického, vzdelávacieho a priemyselného sektora a umožniť im rozvíjať spoluprácu nielen na národnej ale aj medzinárodnej úrovni. Seminár ponúka nové možnosti posilnenia spolupráce vytváraním spoločných projektov, primárne orientovaných na podporu implementácie inovatívnych riešení konkrétnych výrobných problémov modernej priemyselnej praxe.

Aj tento rok, hoci po dĺhej – 2 ročnej pandemickej prestávke, to bol podnetný seminár, na ktorom sa zúčastnilo 40 zástupcov z 2 slovenských Univerzít, 5 ústavov SAV a zástupcov z 9 firiem pôsobiacich na Slovensku a expandujúcich do zahraničia.

Počas seminára sa diskutovali aj možnosti SAV, Univerzít a hlavne Slovenských firiem v programoch Horizon Europe. Hlavnými diskutérmi v tejto sekcii bola Lucia Dávidová (ADDSEN, s.r.o.), Dominika Zsapková Haringová (Kancelária na podporu európskych projektov SAV) a Miroslav Poláček (PEDAL Consulting, s.r.o.), ktorí hovorili o svojich skúsenostiach pri výbere vhodných výziev, hľadaní projektových partnerov, podávaní projektov v programoch EÚ a neskôr aj pri manažovaní takýchto projektov.

Na tomto podujatí bol Ústav polymérov SAV, v. v. i. úspešne reprezentovaný Mgr. Jozefom Kollárom, PhD, ktorý odprezentoval misie nášho ústavu ako aj kompletnú infraštruktúru a ponúkol možné oblasti spolupráce.

Jožko, ďakujeme za skvelú reprezentáciu ústavu!