News

As was the tradition in the days before the pandemic, during the Week of Science and Technology in Slovakia, our institute is again organizing an Open Day, which will be…

2. November 2022

Announcement about the election of members of the Scientific Board of the Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences (PI SAS)

The Management Board of the PI SAS announces the election of five members of the Scientific Board and three external members of the Scientific Board of the PI SAS, and…

2. November 2022

Election of director of the Polymer Institute SAS

Election of the director of the Polymer Institute SAS will be on October 20 2022 at 9 a.m. in the Lecture Hall of the Polymer Institute SAS. There is one candidate, the…

14. October 2022

Volejbalový turnaj oddelení

Počas najhorúcejšieho letného dňa, 18.08. 2022 o 15:00 sa odohral na vonkajšom volejbalovom ihrisku v areáli SAV turnaj oddelení Ústavu polymérov SAV, v. v. i. O volejbalovú trofej sa uchádzali štyri tímy: The…

12. September 2022

Opustil nás doc. Ing. Dušan Berek, DrSc.

Dňa 28. júna 2022, nás vo veku nedožitých 84 rokov, nečakane a bez rozlúčky, navždy opustil náš dlhoročný kolega a priateľ doc. Ing. Dušan Berek, DrSc. Posledná rozlúčka so zosnulým…

22. August 2022

Cena za najlepšiu diplomovú prácu

Dňa 16.6.2022 sa konalo slávnostné odovzdávanie ocenení za najlepšie diplomové práce v akademickom roku 2021/2022 na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU. Zo 150 obhájených prác bolo ocenených 22 prác…

22. August 2022

BASF Innovation Hub 2022

BASF supports solutions for key environmental challenges of today Dear supporters of innovations and start-ups, It gives us great pleasure to inform you that the world’s leading chemical company BASF…

22. August 2022

Opustil nás prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc.

Dňa 29. apríla 2022, nás vo veku 86 rokov navždy opustil náš dlhoročný kolega a priateľ prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc. Prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc., prezývaný medzi kolegami Ebo,…

22. August 2022

Mladí vedci v akcii

V letnom týždni od 18. do 22 júla sa na SAV konala Letná škola mladých vedcov. Tento rok sa letnej školy zúčastnilo 42 mladých vedcov z celého Slovenska a do organizácie sa zapojilo…

22. July 2022

3. strategický seminár na podporu spolupráce edzi akadémiou, univerzitami a firmami na Slovensku

Dňa 21.6.2022 sa na bratislavskej Patrónke konal už tretí ročník strategického seminára, ktorý má za cieľ vytvoriť platformu pre stretávanie sa zástupcov akademického, vzdelávacieho a priemyselného sektora a umožniť im rozvíjať spoluprácu…

21. June 2022

Veda na výstavisku v Letňanoch

„To bola parádna akcoška“. S týmito slovami sme prichádzali späť do práce v pondelok 6.6.2022. V sobotu v noci sme docestovali z Prahy. Ak si myslíte, že sme boli v Prahe na výstavisku Letňany na ro©kovom…

6. June 2022

SCIENCE AND ART FOR THE FUTURE

The 23rd annual benefit concert SCIENCE AND ART FOR THE FUTURE will take place in the Mirror Hall of the Primate’s Palace in Bratislava on April 2, 2022 at 5…

28. March 2022

Notice of the election of a member of Scientific Board

Dear colleagues, let me inform you that there will be a Voting of 1 missing member of Scientific Board of the Polymer Institute SAS, which will be held on February 8th,…

20. January 2022

ANTIMICROBIAL AGENTS: Market, Trends and Opportunities

Linking research with industry and presenting the results of the Institute of Polymers of the Slovak Academy of Sciences at the International Seminar: Antimicrobial Agents: Market, Trends and Opportunities. More:…

21. June 2021