Mladí vedci v akcii

V letnom týždni od 18. do 22 júla sa na SAV konala Letná škola mladých vedcov. Tento rok sa letnej školy zúčastnilo 42 mladých vedcov z celého Slovenska a do organizácie sa zapojilo 12 Ústavov SAV, občianské združenie All4Science, Fenomény sveta, Georgescience a Nadácia Kooperatíva. Mladí vedci mali možnosť okrem ústavov SAV navštíviť aj Slovenský metrologický ústav a BIONT.

Tohtoročnú letnú školu prišiel otvoriť predseda SAV prof. Pavol Šajgalík a  štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis, ktorí zapriali jednak mladým vedcom úžasný týždeň plný zážitkov a Slovensku veľa mladých vedcov a inovátorov. Následne sa mladí vedci rozpŕchli na jednotlivé ústavy SAV, na ktorých pracovali v skupinkách na rôzných tématikách od vývoja automobilu, cez recykládiu plastov, mapovanie krajinných prvkov na Železnej studničke, výrobu vodíka, vývoj antibiotík, spoznávanie ľudského organizmu a funkcie jednotlivých orgánov až po analýzu a systézu reči a uskladňovanie informácií.

Na Ústave polymérov SAV, v. v. i. skúmalo polyméry a možnosť recyklácie plastov päť dievčat: Nicola, Ema, Nina, Daniela a Lucia. Okrem recyklácie plastov a výroby filtračných membrán si vyskúšali aj testovanie mechanických vlastností vyrobených membrán, výrobu nanočastíc a meranie ich veľkostí, rozpustnosť rôznych syntetických ale aj prírodných polymérov a ich miešateľnosť. A tiež sa pozreli na svoje vyrobené produkty pod mikroskopom.

Nasať úžasnú atmosféru Letnej školy mladých vedcov 2022 môžete aspoň prostredníctvom videí:

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník!