Address

Dúbravská cesta 9
845 41 Bratislava 45
GPS: 48°10’12.3″N 17°04’04.7″E

FAX (Economical department:): 00421-2-3229 4329

Detašované pracovisko Ústavu polymérov SAV
Ústav polymérov SAV má detašované pracovisko na ul. Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske (www.vipo.sk)
Ústav polymérov SAV má detašované pracovisko v Pavilóne materiálových vied na Dúbravskej ceste č.9/6319, Bratislava