Cena za najlepšiu diplomovú prácu

Dňa 16.6.2022 sa konalo slávnostné odovzdávanie ocenení za najlepšie diplomové práce v akademickom roku 2021/2022 na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU.

Zo 150 obhájených prác bolo ocenených 22 prác z 10 študijných programov. Cenu Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky získala Ing. Alžbeta Minarčíková, ktorá svoju diplomovú prácu s názvom „Príprava polymérnych nosičov pre chemoterapiu“ vypracovala na Ústave polymérov SAV, v.v.i. pod vedením Mgr. Zuzany Kronekovej, PhD.

Srdečne blahoželáme.