Opustil nás prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc.

Dňa 29. apríla 2022, nás vo veku 86 rokov navždy opustil náš dlhoročný kolega a priateľ prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc.

Prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc., prezývaný medzi kolegami Ebo, sa od svojich stredoškolských štúdií aktívne venoval chémii. Na Ústave polymérov SAV, v.v.i. bol zamestnaný od jeho vzniku, kde začínal ako výskumný asistent a onedlho, od roku 1973 do roku 2006, pôsobil ako vedúci Oddelenia modifikácie polymérov. Jeho vedecký výskum bol zameraný na modifikácie polymérov ich funkcionalizáciou, sieťovaním alebo očkovaním ako aj na prípravu nanokompozitných materiálov. V roku 1969 bol spoluautorom návrhu mechanizmu polymerizácie, dnes známej ako „riadená radikálová polymerizácia“. Vedecký výskum profesora Borsiga, DrSc. vyústil do viac ako 150-tich publikácií väčšinou v CC vedeckých časopisoch a 18-tich patentov (z toho 1 v USA). Okrem vedeckej spolupráce s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU, boli s touto fakultou spojené aj jeho pedagogické aktivity. Z jeho členstiev vo vedeckých organizáciách a radách je potrebné vyzdvihnúť predsedníctvo v Slovenskej chemickej spoločnosti, predsedníctvo v OS Polyméry, vice-prezidentstvo v Československej chemickej spoločnosti, či aktívne a platné členstvo v Slovenskom národnom komitéte IUPAC. Z jeho zahraničných spoluprác má význam spomenúť intenzívnu spoluprácu s nemeckými a rakúskymi vedeckými inštitúciami. Na Slovensku bol jeho kontraktový výskum zameraný na Považské chemické závody Žilina, Chemosvit a Slovnaft.

Získal množstvo ocenení, okrem iného Bronzovú (1980), Striebornú (1986) a Zlatú medailu (1997) Slovenskej chemickej spoločnosti, Striebornú medailu Dionýza Štúra od Predsedníctva SAV (1986), Národnú cenu SR (1989), Hanušova medaila Českej spoločnosti chemickej (2001) a prestížna medaila H. F. Marka (2010).

Jeho kolegovia naňho budú spomínať nielen ako na skvelého vedca, ale aj ako na príjemného a usmievavého človeka.

Česť jeho pamiatke.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 6. mája 2022 o 14.45 hod. v Obradnej sieni krematória v Bratislave.