Pracovníci ETO

Vedúci oddelenia

Ing. Ľuboš Matis

Email: lubos.matis@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4328

Room: 211

Ekonomický úsek

Zuzana Kuželová

Email: zuzana.kuzelova@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4329

Room: 212

Ivona Hrodeková

Email: ivona.hrodekova@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4329

Room: 210

Ing. Gabriela Železňáková

Email: gabriela.zeleznakova@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4329

Room: 212

Dagmar Maierová

Email: dagmar.maierova@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4329

Room: 212

Lenka Stašková

Email: lenka.staskova@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4328

Room: 209

Marianna Ruisl

Email: upolmaru@savba.sk

Phone: 02/3229 4326

Personal page

Verejné obstarávanie

RNDr. Agnesa Fiedlerová

Email: agnesa.fiedlerova@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4346

Room: 404

Publications

Technický úsek

Jozef Kandráč

Email: jozef.kandrac@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4356

Room: 16

Miroslav Krišš

Email: upolmikr@savba.sk

Phone: 02/3229 4303

Personal page

Iveta Nestarcová

Email: iveta.nestarcova@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4339 (4341, 4330)

Room: 311, 313, 215

Mgr. Igor Koreň

Email: igor.koren@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4323

Room: 201

Technická údržba

Zuzana Ondrušová

Email: upolu1@noemail.sk

Phone: +421-2-322 4356

Daniela Pírová

Email: upolu2@noemail.sk

Phone: +421-2-3229 4356