The Polymer laboratory established by Dr. Milan Lazar at the end of 1962 created the conditions for founding the Polymer Institute in 1967.
The Institute initiated the focused research in polymer chemistry as a part of the chemical research at the Slovak Academy of Sciences. Currently Polymer Institute SAS represents an important research and training center for basic and applied research in the contemporary topics of polymer chemistry. The Institute activities cover four areas: synthesis and characterization, composite polymeric materials, polymeric biomaterials and molecular simulation of polymers.

As a result of the PISAS accreditation for years 2012 – 2015, the international accreditation panel of experts evaluated institute with the highest rating A characterized as “The research is internationally leading within the European context. The institute has demonstrated important contributions to the field and is considered an international player in Europe. “.

Previous version of webpage is here: polymer.sav.sk/old.

News

Volejbalový turnaj oddelení

Počas najhorúcejšieho letného dňa, 18.08. 2022 o 15:00 sa odohral na vonkajšom volejbalovom ihrisku v areáli SAV turnaj oddelení Ústavu polymérov SAV, v. v. i. O volejbalovú trofej sa uchádzali štyri tímy: The…

12. September 2022

Opustil nás doc. Ing. Dušan Berek, DrSc.

Dňa 28. júna 2022, nás vo veku nedožitých 84 rokov, nečakane a bez rozlúčky, navždy opustil náš dlhoročný kolega a priateľ doc. Ing. Dušan Berek, DrSc. Posledná rozlúčka so zosnulým…

22. August 2022

Cena za najlepšiu diplomovú prácu

Dňa 16.6.2022 sa konalo slávnostné odovzdávanie ocenení za najlepšie diplomové práce v akademickom roku 2021/2022 na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU. Zo 150 obhájených prác bolo ocenených 22 prác…

22. August 2022

BASF Innovation Hub 2022

BASF supports solutions for key environmental challenges of today Dear supporters of innovations and start-ups, It gives us great pleasure to inform you that the world’s leading chemical company BASF…

22. August 2022

Opustil nás prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc.

Dňa 29. apríla 2022, nás vo veku 86 rokov navždy opustil náš dlhoročný kolega a priateľ prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc. Prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc., prezývaný medzi kolegami Ebo,…

22. August 2022

Useful links

Facebook
Instagram
cukrovka n.f.
PlasticFreeDanube
Nano2Day
NANO2COM
EPIC: European Partnership for Improved Composites
EsSENce Cost Action CA19118