Práca u nás

Pre študentov vysokých prípadne stredných škôl ponúka Ústav polymérov SAV možnosť pracovať na dohodu ako vedecká pomocná sila na nosných ústavných témach


Pozícia projektového manažéra

Vedenie Ústavu polymérov SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 842 36 Bratislava, vypisuje voľnú pozíciu do funkcie projektového manažéra.

Mzdové podmienky (brutto)
1 300 – 2 000 EUR/mesiac podľa relevantných skúseností a praxe, s možnosťou navýšenia zo schválených administrovaných grantových žiadostí alebo získaných kontraktov

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Projektové riadenie schválených projektov z národných a EÚ zdrojov v oblasti vedy a výskumu vrátane monitorovania a finančného riadenia
 • Komunikácia s partnermi projektov v anglickom a slovenskom jazyku
 • Komunikácia a spolupráca s donormi (Výskumná agentúra, VAIA, Horizon Europe a pod.)
 • Sledovanie nových výziev a projektov vyhlasovaných výskumnými agentúrami a ministerstvami na Slovensku
 • Podieľanie sa na príprave nových projektov
 • Zodpovednosť za dodržiavaniečerpania a termínov projektového plánu,
 • Príprava projektových správ
 • Zúčastňovanie sa na akciách B2B a matchmakingových akciách

Zamestnanecké výhody, benefity

 • pracovná zmluva NIE JE viazaná na konkrétny projekt
 • flexibilný pracovný čas
 • 5 dní dovolenky nad rámec ZP
 • 37,5 hodinový pracovný týždeň
 • možnosť čiastočného využitia home office
 • stravovanie zabezpečené formou príspevku
 • finančná odmena pripracovných a životných výročiach
 • koncoročné vyplácanie odmien
 • podpora ďalšieho osobného vzdelávania
 • príjemné pracovné prostredie
 • telocvična v priestoroch pracoviska

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské III. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – minimálne Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý

Počet rokov praxe

Pozícia vhodná aj pre absolventa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • znalosť metodík projekového manažmentu
 • rozvinuté komunikačné a prezentačné zručnosti, profesionálne vystupovanie
 • samostatnosť, precíznosť, zodpovednosť, vysoká osobná -flexibilita,
 • schopnosť stanoviť priority a zaoberať sa viacerými vecami naraz,
 • analytické myslenie, štruktúrovanosť a pragmatickosť,
 • proaktívny prístup k riešeniu problémových situácií, schopnosť práce pod tlakom,
 • silná orientácia na cieľ,
 • samostatnosť v riešení problematiky, logické myslenie
 • schopnosť spolupracovať v tíme, rýchlo sa učiť nové veci,
 • dodržiavanie termínov
 • prax vo verejnej správe výhodou (nie podmienkou)
 • skúsenosti so získavaním a administráciou projektov, s problemantikou EÚ projektov a projektov štrukturálnych fondov sú výhodou (nie podmienkou)

Post-doktorandská pozícia na Oddelenie syntézy a charakterizácie polymérov

Inštitúcia: Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied

Adresa: Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava 45

Popis:
Hľadáme vysoko motivovaného a nadšeného postdoktoranda, s ukončením PhD v niektorom z odborov chémie, pre výskum v oblasti degradácie a stabilizácie polymérov . Schopnosť samostatne myslieť a plánovať experimenty, pracovať v tíme ako aj dobré písomné a ústne komunikačné zručnosti a dobrá úroveň anglického jazyka sú nevyhnutné.

Záujemca by mal mať skúsenosti s niektorou z nasledovných analýz:

 • chromatografické techniky (HPLC, GPC, GC),
 • spektroskopické metódy (RAMAN, FTIR)
 • meranie a vyhodnocovanie výsledkov z TGA a DSC
 • meranie a vyhodnocovanie výsledkov z chemiluminiscencie
 • testy horenia na kónickom kalorimetri

Ponúkame príležitosť na profesionálny rozvoj, priateľskú pracovnú atmosféru v dynamickom kolektíve ako i medzinárodné spolupráce.

Požadované dokumenty
1.    Motivačný list
2.    Profesný životopis
3.    Zoznam publikácií
4.    Zoznam projektov
5.    Odporúčacie listy

Ak máte záujem o túto pozíciu prosím zašlite požadované dokumenty E-mailom na:

jaroslav.mosnacek@savba.sk

alebo

upolsekr@savba.sk

a taktiež v tlačeniej forme na:

Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9
Bratislava 45
845 41


Pozícia vedecko-technického pracovníka na Oddelenie syntézy a charakterizácie polymérov

Inštitúcia: Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied

Adresa: Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava 45

Popis:
Pre výskum v oblasti degradácie a stabilizácie polymérov hľadáme vysoko motivovaného a nadšeného VŠ absolventa v odbore fyzikálna alebo makromolekulová chémia, technológia makromolekulových látok, prípadne v príbuzných odboroch chémie a fyziky. Dobrá úroveň anglického jazyka je nevyhnutná.

Skúsenosti s niektorou z nasledovných analýz sú vítané:

 • chromatografické techniky (HPLC, GPC, GC),
 • spektroskopické metódy (RAMAN, FTIR)
 • meranie a vyhodnocovanie výsledkov z TGA a DSC
 • meranie a vyhodnocovanie výsledkov z chemiluminiscencie
 • testy horenia na kónickom kalorimetri

Ponúkame príležitosť na profesionálny rozvoj, priateľskú pracovnú atmosféru v dynamickom kolektíve ako i medzinárodné spolupráce.

Požadované dokumenty
1.    Motivačný list
2.    Profesný životopis
3.    Zoznam publikácií
4.    Výsledky z VŠ štúdia, štátnych skúšok a diplomovej práce
5.    Stručný popis diplomovej práce

Ak máte záujem o túto pozíciu prosím zašlite požadované dokumenty E-mailom na:

jaroslav.mosnacek@savba.sk

alebo

upolsekr@savba.sk

a taktiež v tlačeniej forme na:

Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9
Bratislava 45
845 41