Práca u nás


Pre študentov vysokých prípadne stredných škôl ponúka Ústav polymérov SAV možnosť pracovať na dohodu ako vedecká pomocná sila na nosných ústavných témach

Post-doktorandská pozícia na Oddelenie kompozitných materiálov

Inštitúcia: Ústav polymérov, v.v.i., Slovenská akadémia vied

Adresa: Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava 45

Popis:
Hľadáme vysoko motivovaného postdoktoranda, s ukončeným PhD v odbore chémia alebo biológia (so zameraním na biotechnológiu alebo mikrobiológiu) pre výskum a charakterizáciu antibakteriálnych nanomateriálov a polymérnych povrchov/kompozitov na obdobie 1 roka s možnosťou predĺženia o ďalší rok.

Záujemca by mal mať skúsenosti s niektorou z nasledovných analýz:

 • Elektrónová paramagnetická rezonančná spektroskopia (EPR)
 • Raman, UV-Vis a FTIR spektroskopia
 • Mikroskopia atomárnych síl
 • Testy antibakteriálnej účinnosti
 • Syntéza a charakterizácia nanočastíc
 • Testovanie mechanických vlastností

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

vysokoškolské III. stupňa

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • práca s PC ( MS Office, Outlook, Internet, Origin)
 • vysoké pracovné nasadenie,
 • flexibilita,
 • asertivita,
 • samostatné myslenie,
 • dôslednosť,
 • spoľahlivosť.

Ponúkame príležitosť pracovať na medzinárodnom projekte H2020 v spolupráci s veľkými priemyselnými firmami. Taktiež možnosti na profesionálny rozvoj, priateľskú pracovnú atmosféru v dynamickom kolektíve, viaceré voľnočasové podujatia organizované UPo SAV,  ako i viaceré možnosti vycestovania do zahraničia. Lacné ubytovanie v študentskom domove.

Požadované dokumenty:

1.    Motivačný list
2.    Profesijný životopis
3.    Zoznam publikácií
4.    Zoznam projektov
5.    Odporúčacie listy

V prípade, ak Vás naša ponuka zaujala, prosím zašlite požadované dokumenty e-mailom na:

zdeno.spitalsky@savba.sk

alebo

upolsekr@savba.sk

Predpokladaný termín nástupu: 1. September 2022


Post-doktorandská pozícia na Oddelenie syntézy a charakterizácie polymérov

Inštitúcia: Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied

Adresa: Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava 45

Popis:
Hľadáme vysoko motivovaného a nadšeného postdoktoranda, s ukončením PhD v niektorom z odborov chémie, pre výskum v oblasti degradácie a stabilizácie polymérov . Schopnosť samostatne myslieť a plánovať experimenty, pracovať v tíme ako aj dobré písomné a ústne komunikačné zručnosti a dobrá úroveň anglického jazyka sú nevyhnutné.

Záujemca by mal mať skúsenosti s niektorou z nasledovných analýz:

 • chromatografické techniky (HPLC, GPC, GC),
 • spektroskopické metódy (RAMAN, FTIR)
 • meranie a vyhodnocovanie výsledkov z TGA a DSC
 • meranie a vyhodnocovanie výsledkov z chemiluminiscencie
 • testy horenia na kónickom kalorimetri

Ponúkame príležitosť na profesionálny rozvoj, priateľskú pracovnú atmosféru v dynamickom kolektíve ako i medzinárodné spolupráce.

Požadované dokumenty
1.    Motivačný list
2.    Profesný životopis
3.    Zoznam publikácií
4.    Zoznam projektov
5.    Odporúčacie listy

Ak máte záujem o túto pozíciu prosím zašlite požadované dokumenty E-mailom na:

jaroslav.mosnacek@savba.sk

alebo

upolsekr@savba.sk

a taktiež v tlačeniej forme na:

Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9
Bratislava 45
845 41


Pozícia vedecko-technického pracovníka na Oddelenie syntézy a charakterizácie polymérov

Inštitúcia: Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied

Adresa: Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava 45

Popis:
Pre výskum v oblasti degradácie a stabilizácie polymérov hľadáme vysoko motivovaného a nadšeného VŠ absolventa v odbore fyzikálna alebo makromolekulová chémia, technológia makromolekulových látok, prípadne v príbuzných odboroch chémie a fyziky. Dobrá úroveň anglického jazyka je nevyhnutná.

Skúsenosti s niektorou z nasledovných analýz sú vítané:

 • chromatografické techniky (HPLC, GPC, GC),
 • spektroskopické metódy (RAMAN, FTIR)
 • meranie a vyhodnocovanie výsledkov z TGA a DSC
 • meranie a vyhodnocovanie výsledkov z chemiluminiscencie
 • testy horenia na kónickom kalorimetri

Ponúkame príležitosť na profesionálny rozvoj, priateľskú pracovnú atmosféru v dynamickom kolektíve ako i medzinárodné spolupráce.

Požadované dokumenty
1.    Motivačný list
2.    Profesný životopis
3.    Zoznam publikácií
4.    Výsledky z VŠ štúdia, štátnych skúšok a diplomovej práce
5.    Stručný popis diplomovej práce

Ak máte záujem o túto pozíciu prosím zašlite požadované dokumenty E-mailom na:

jaroslav.mosnacek@savba.sk

alebo

upolsekr@savba.sk

a taktiež v tlačeniej forme na:

Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9
Bratislava 45
845 41