Komisia pre etiku a rovnosť príležitostí 

 • Predsedníčka: Mgr. Zuzana Kroneková, PhD.
 • Členovia:
  • Mgr. Zuzana Benková, PhD.
  • Mgr. Martin Danko, PhD.
  • Ing. Mária Gurská
  • Mgr. Juraj Kronek, PhD.
  • Mgr. Monika Majerčíková
  • Iveta Nestarcová
  • Ing. Dušan Račko, PhD.
  • Mgr. Zdenko Špitalský, PhD.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE