Štruktúra

Vedenie

Správna rada

 • Predseda: Mgr. Jaroslav MOSNÁČEK, DrSc.
 • Podpredseda: Ing. Igor LACÍK, DrSc.
 • Členovia:
  • Ing. Ľuboš MATIS
  • Ing. Matej MIČUŠÍK, PhD.
  • Ing. Dušan RAČKO, PhD.

Vedecká rada

 • Predseda: Mgr. Martin DANKO, PhD.
 • Podpredseda: Mgr. Juraj KRONEK, PhD.
 • Členovia:
  • Mgr. Zuzana BENKOVÁ, PhD.
  • Mgr. Jozef KOLLÁR, PhD.
  • Mgr. Zuzana KRONEKOVÁ, PhD.
  • Mgr. Katarína MOSNÁČKOVÁ, PhD.
 • Externí členovia:
  • Doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD., PRIF UK, Katedra organickej chémie
  • Prof. Ing. Ivan HUDEC, PhD., FCHPT STU, Ústav prírodných a syntetických polymérov
  • Prof. Ing, Marián VALKO, DrSc., FCHPT STU, Oddelenie fyzikálnej chémie

Rada pre externú komunikáciu

 • Predseda: Mgr. Z. ŠPITALSKÝ, PhD.
 • Členovia:
  • RNDr. D. BONDAREV, PhD.
  • Mgr. J. KOLLÁR, PhD.
  • Ing. D. RAČKO, PhD.
  • Ing. I. LACÍK, DrSc.
  • Ing. M. MIČUŠÍK, PhD.
  • Mgr. J. KRONEK, PhD.
  • Mgr. Z. BENKOVÁ, PhD.
  • Ing. M. KOVÁČOVÁ, PhD.
 • Externý člen:
  • PhDr. Katarína IKRÉNYIOVÁ (A – OMEGA, s. r. o.)

Viac na samostatnej stránke

Externá rada

 • Dr. Martin Hrubý, Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, Prague, Czech republik
 • Prof. Dr. György Marosi, University of Technology and Economics, Budapest, Hungary
 • Prof. Dr. Christos N. Likos, University of Vienna, Computational Physics, Faculty of Physics, Vienna, Austria
 • Prof. Dr. Robert Liska, Vienna University of Technology, Institute of Applied Synthetic Chemistry, Vienna, Austria
 • Ing. Juraj Majerský, Wittmann Battenfeld SK spol. s r.o., Trenčín, Slovakia

Dozorná rada

 • Prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. –  Centrum biovied SAV, v.v.i.
 • Ing. Ľubica Konečná – Úrad SAV
 • prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc. – Farmaceutická fakulta UK, Bratislava