Štruktúra

Vedenie

Správna rada

 • Predseda: Mgr. Jaroslav MOSNÁČEK, DrSc.
 • Členovia:
  • Ing. Igor LACÍK, DrSc.
  • Ing. Ľuboš MATIS
  • Ing. Matej MIČUŠÍK, PhD.
  • Mgr. Dušan RAČKO, PhD.

Vedecká rada

 • Predseda: Mgr. Juraj KRONEK, PhD.
 • Podpredseda: Mgr. Martin DANKO, PhD.
 • Členovia:
  • Ing. Matej MIČUŠÍK, PhD.
  • Ing. Anita ECKSTEIN, PhD.
  • Mgr. Zuzana BENKOVÁ, PhD.
  • Mgr. Zuzana KRONEKOVÁ, PhD.
 • Externí členovia:
  • prof. Mgr. Radovan ŠEBESTA, PhD., PRIF UK, Katedra organickej chémie
  • Prof. Ing. Ivan HUDEC, PhD., FCHPT STU, Ústav prírodných a syntetických polymérov
  • Prof. Ing, Marián VALKO, DrSc., FCHPT STU, Oddelenie fyzikálnej chémie

Externá rada

 • Dr. Frantisek Rypacek, director of Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, Prague, Czech republik
 • Prof. Dr. György Marosi, University of Technology and Economics, Budapest, Hungarry
 • Prof. Dr. Christos N. Likos, University of Vienna, Computational Physics, Faculty of Physics, Vienna, Austria
 • Prof. Dr. Robert Liska, Vienna University of Technology, Institute of Applied Synthetic Chemistry, Vienna, Austria