logo RMV Young Scientists Council
of Polymer Institute SAS

About YSC

YSC Leadership
Vedenie RMV

Young Scientists Council (YSC) has been established in 2002. It is an association of young Ph.D. students and young scientists under 35 years working at the Polymer Institute SAS.

The main purpose of YSC is to improve our professional skills in various ways and to share our knowledge among us, for future possibility to cooperate on research projects and enhance the competitiveness of our project intentions. For this reason, we are organizing monthly meetings, where we present our experimental results or technical instruments which we are operating. In addition to internal meetings, we are organizing open seminars with the presentations of invited external young speakers in order to familiarize themselves with the latest trends at present. We are also arranging teambuildings and other sport or cultural activities, in order not to see each other only at work.

Part of YSC members
Part of YSC members

Young Scientists Council is organizing BYPoS (Bratislava Young Polymer Scientists Workshop) since 2007. It is an international workshop for young scientists from various fields of macromolecular chemistry aimed to encourage discussions and to promote networking activities. More here: polymer.sav.sk/bypos/.

We communicate with each other through rmv-upol.slack.com

 

IX. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov úspešný pre Ústav polymérov SAV.

Slávnostné vyhodnotenie IX. Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2017 sa konalo 22.6.2017 v Austria Trend Hotel Bratislava. Konferencia je každoročne organizovaná Občianským združením PREVEDA na Slovensku ojedinelým a inovatívnym - interaktívnym spôsobom. Je zameraná na vybrané odbory chemických a prírodných vied. Podstatou interaktívnej konferencie je poskytnutie možnosti prezentácie vlastných odborných príspevkov študentom vysokých škôl, doktorandom a mladým vedcom. Organizátori majú snahu týmto projektom napomôcť k udržaniu vzdelanostnej úrovne, ako i k zefektívneniu štúdia mladej vedeckej obce.
Akciu odštartoval Ing. Miroslav Ferko, PhD. uvítaním, po ktorom dal slovo kolegovi z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, Ing. Martinovi Noskovi, PhD. , ktorý predstavil projekt „Nájdi v sebe vedca“.
Myšlienka tohto projektu je priviesť žiakov ZŠ k vede a získať ich záujem o poznanie. Do tohto projektu sa na jeho začiatku zapojili štyry ústavy SAV, medzi ktorými nesmel chýbať ani Ústav polymérov (Ing. Šišková, PhD./Mgr. Silvia Podhradská, PhD.), Ústav pre výskum srdca (Ing. Miroslav Ferko) a Chemický ústav SAV (Ing. Pavol Farkaš, PhD.). Ing. Nosko nezabudol osloviť aj záujemcov z iných Ústavov, aby sa zapojili do tohto výnimočného projektu (v prípade záujmu kontaktujte: martin.nosko@savba.sk, konferencia.preveda@gmail.com alebo kohokoľvek zo zainteresovaných uvedených v texte vyššie).
Nasledovala skvelá prednáška Mgr. Veroniky Dubcovej (archeologička), ktorá v súčastnosti pôsobí na Inštitúte pre klasickú archeológiu vo Viedni a na Ústave orientalistiky SAV, je externou vyučujúcou na Katedre klasickej archeológie v Trnave a členkou správnej rady Nadácie Aigyptos. Od roku 2008 je členkou tímu poľsko-slovenského výskumu na lokalite Tell el-Retábí v Egypte. Prednáška s názvom „Aké záhady riešia slovenskí archeológovia v Egypte?“ všetkých prítomných zaujala. Mgr. Dubcová dostala veľa otázok z radov mladých poslucháčov nielen o jej práci, ale aj o motivácii k tomuto zaujímavému povolaniu, ktoré sa nesie v znamení dobrodružstiev a bádania čias minulých.
Hlavným bodom programu bolo slávnostné odovzdávanie cien víťazom v jednotlivých sekciách IX. Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2017. Medzi aktívnymi účastníkmi mal Úpo SAV aj svojich mladých zástupcov. Na Interaktívnej Konferencii sa zúčastnil Ing. Róbert Balogh v sekcii Organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia s príspevkom: Tiazolo [5,4-d] tiazoly - nádejné stavebné jednotky pri syntéze komponentov organických polovodičov. Príspevok vznikol pod vedením Dr. Eckstein a Dr. Danka. Druhou účastníčkou bola Bc. Monika Majerčíková z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, ktorá pracovala pod vedením Dr. Zahoranovej a Dr. Kroneka. Zúčastnila sa v otvorenej sekcii pre študentov s príspevkom: Termosenzitívne blokové kopolyméry na báze poly(2-oxazolínov) pre kontrolované uvoľňovanie liečiv.
Z celkového počtu 200 účastníkov patrili Róbert aj Monika k 25-tim oceneným. Ich príspevky patrili medzi najlepšie hodnotené a najviac diskutované práce. K úspechu srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Alena Šišková za RMV

Napísali o nás:
Mladí vedci prednášajú pred medzinárodným odborným publikom (vedanadosah.cvtisr.sk)

 

Užitočné linky:

Informácie pre doktorandov z FCHPT

 

Čo sa nám už podarilo:

Podarilo sa nám čiastočne vyčistiť volejbalové ihrisko a jeho okolie v areáli SAV. Aby sa každý týždeň mohla zozbierať partia ľudí a zahrať si.

Podarilo sa nám zorganizovať pravidelnú výuku angličtiny na pôde ústavu s príspevkom od vedenia ústavu.

Podarilo sa nám vybudovať malú telocvičňu v suteréne ústavu, ktorá je prístupná všetkým zamestnancom. Aj na tento projekt sa nám podarilo získať finančný príspevok od vedenia ústavu ako aj od odborového združenia.

Boli sme súčasťou projektu Nájdi v sebe vedca