Mendeley

Mendeley

Mendeley je referenčný manažer, ktorý umožňuje organizovať, čítať, zdielať, anotovať a citovať Vaše vedecké štúdie. Je to akademická sociálna sieť s 3 miliónmi členov – spája vedeckých a akademických pracovníkov a predstavuje nové trendy a aktivity. A tiež vytvára cloud databázu s možnosťou otvoreného prístupu.

Ako začať využívať Mendeley:

  1. Zaregistrovať sa na stránkach Mendeley
  2. Stiahnuť si Desktopovú verziu
  3. Nainštalovať si Web importer do Vášho prehliadača a MS Word plugin do Wordu
  4. Začať používať (Getting started with Mendeley pdf)

Štýly citovanie na stiahnutie:

Vyhľadávaj a edituj citácie na csl.mendeley.com

Pre FCHPT

Systém mena a dátumu (hardvardský systém)
v texte: (Petlák 2011)
v zozname: PETLÁK, Erich et al. 2011. Kapitoly zo súčasnej edukácie. Bratislava: Iris, 2011. 169 p. ISBN 978-80-89256-62-4.
– podľa abecedy
http://csl.mendeley.com/styles/445137751/harvard-for-FCHPT (ENG)

Číselný systém
v texte: [1]
v zozname: SCHRODER, C. Linux: kuchařka administrátora sítě. Brno: Computer Press, 2009. 596 s. ISBN 978-80-251-2407-9.
– podľa poradia použitia v texte
https://csl.mendeley.com/styles/445137751/iso690-numeric-eng (ENG)

Školenia

1. školenie na akademický softvér MENDELEY sa uskutočnilo na našom Ústave 1. marca 2017 o 13:30.
Školenia sa zúčastnilo 20 ľudí a viedli ho Eliška Číková a Michal Procházka.
Hlavným cieľom školenia bolo oboznámiť mladých ľudí na ústave s výhodami používania softwéru Mendeley a naučiť ich základy používania. Prvá časť školenia bola zameraná na ukážku možností tohto softwéru a druhá na praktické využitie. Účastníci mali možnosť sa priamo na školení zaregistrovať a za pomoci skúsenejších kolegov si stiahnuť softwér do PC a vyskúšať si prácu s ním.

Fotodokumentácia