ANTIMICROBIAL AGENTS: Market, Trends and Opportunities

Prepájanie výskumu s priemyselnou sférou a prezentácia výsledkov Ústavu polymérov SAV na medzinárodnom Seminári: Antimicrobial Agents: Market, Trends and Opportunities.

Viac na: https://bit.ly/3pStaTl