AKTUALITY

Výstava NANO-Art / Advanced Technology Applied in Fine Art

Myšlienkou výstavy je spojenie vedy a umenia a hľadanie prienikov medzi týmito dvomi sférami. Naša kolegyňa Dr. Alena Šišková a Mgr. Jaroslava Frajová (VŠVU) ten spoločný prienik našli. Spojili umelecké…

23. novembra 2016