Veľtrh Vedy 2023 v Prahe

V dňoch 8. – 10.6.2023 sme mali tú česť a potešenie sa opäť zúčastniť Vedeckého veľtrhu v Prahe, ktorý sa konal na výstavisku v Letňanoch. Bol to neuveriteľne inšpiratívny zážitok, pretože sa na veľtrhu zišlo veľa talentovaných výskumníkov, vedeckých tímov a inovatívnych spoločností, ktoré prezentovali svoj výskum a vedecké projekty verejnosti.

Anita Eckstein, Helena Švajdlenková, Anna Vykydalová a Alena Opálková Šišková z Ústavu polymérov SAV, v. v. i. prezentovali v stánku SAV návštevníkom spracovanie polymérov do formy vlákien pomocou odstredivej sily. Na príklade zvlákňovania cukrového sirupu do cukrovej vaty predviedli výrobu netkaných textílií vhodných pre aplikácie ako filtrácia alebo doručovacie systémy liečiv. Návštevníci boli prekvapení štruktúrou vyrobených cukrových vlákien, ktorú mohli pozorovať pomocou svetelného mikroskopu.

Atmosféra bola „sladká“, plná zvedavosti a nadšenia, keďže veľtrh navštívilo obrovské množstvo detí a študentov, ktorí spočiatku neveriacky pristupovali k našej sladkej manufaktúre. Po vyrobení cukrovej vaty – netkanej textílie a naštudovaní mikroštruktúry vlákien odchádzali nadšení a so slovami „to je hustý“. Bolo úžasné vidieť záujem a obdiv v očiach návštevníkov, ktorí sa zastavovali pri našom stánku a radosť odpovedať na ich zvedavé otázky. Cítime sa motivovaní a povzbudení ohromným záujmom, nakoľko sa na veľtrh prišlo pozrieť 50 000 návštevníkov. Toto podujatie je dôležité nielen pre podporu vedy, výskumu, inovácií a ich popularizáciu, ale taktiež z dôvodu udržiavania a rozširovania spolupráce s Českou akadémiou vied.

Kúpa demonštrátora a potrebného príslušenstva k výrobe vlákien odstredivou silou bola finančne podporená P SAV pomocou malej grantovej výzvy pre popularizátorov vedy.