AKTUALITY

Riešiteľský kolektív z OKM získal Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce za rok 2022

Ceny Slovenskej akadémie vied sú najvyššou formou ocenenia tvorivej činnosti špičkových vedeckých pracovníkov a pracovníčok inštitúcie. Slávnostné podujatie udeľovania cien sa konalo 4. septembra 2023 v Kongresovom centre SAV v…

6. septembra 2023

Virtuálna výstava Slovenskí vedci: Prístup povolený

Nová panelová výstava Centra vedecko-technických informácií SR predstavuje výber vedeckých pracovníkov a popularizátorov vedy a techniky Slovenska. V expozícii sa diváci a diváčky zoznámia s laureátmi ocenenia Cena za vedu a…

8. júla 2021