Deň otvorených dverí, 9. 11. 2022

Tak, ako bývalo tradíciou v časoch spred pandémie, počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku, organizuje aj náš ústav opäť Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v stredu, 9.11., od 09:00 do 15:00.

Všetci ste srdečne vítaní!