DOKTOGRANT

Uspešní uchádzači vo výzve Doktogrant si vo štvrtok 2. februára 2023 na slávnostnom zhromaždení v Aule SAV v Bratislave na Patrónke prevzali z rúk podpredsedu SAV pre 1. oddelenie vied Dr. Martina Venharta certifikáty. Úspešní uchádzači z košických ústavov a centier SAV si svoje certifikáty prevzali už 19. januára 2023.

Jedným z nich je aj náš doktorand Darshak Pathiwada, ktorý získal grant maximálnej výšky, 2000 EUR na svoju vedeckú prácu s názvom “PMBL brushes with biomolecular conjugates on Al2O3 using surface-initiated photo ATRP”.

Gratulujeme a želáme veľa skvelých výsledkov.

zdroj: SAV.SK
Foto: M. Bystriansky, K. Gáliková, M. Gurská