Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

Pri príležitosti 8. Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede sa 13. 2. 2023 uskutoční neformálne stretnutie (raňajky) spojené s diskusiou o postavení žien vo vede, čo sa zlepšilo, čo by sa ešte malo zlepšiť, ako sa navzájom môžeme podporiť, ale aj o všeličom inom, čo nám robí radosť alebo starosť.