Pracovníci OVB

Vedúci oddelenia

Ing. Igor Lacík, DrSc.

Phone: +421-2-3229 4316

Room: 202, 107

Curriculum Vitae. (pdf)

Publications

Zástupca vedúceho oddelenia

Mgr. Juraj Kronek, PhD.

Phone: +421-2-3229 4366 (4371)

Room: TL-13, TL-112

Curriculum Vitae. (pdf)

Publications

Vedeckí pracovníci

Mgr. Zuzana Kroneková, PhD.

Phone: +421-2-3229 4366

Room: TL-12

Curriculum Vitae. (pdf)

Publications

Abolfazl Heydari, PhD.

Phone: +421-2-3229 4302 (4378)

Room: 3, 107

Curriculum Vitae. (pdf)

Publications

live:heydari86

Ing. Pavla Hájovská, PhD.

Room: 101

Curriculum Vitae. (pdf)

Mgr. Šimon Džatko, PhD.

Room: TL-15

Curriculum Vitae. (pdf)

Pritam Guha, PhD.

Phone: +421-2-3229 4371

Room: TL-112

Curriculum Vitae. (pdf)

Ing. Anna Urbanová, PhD.

Phone: +421-2-3229 4300 (4339)

Room: 1, 107

Publications

Ing. Eva Dušička, PhD.

Phone: +421-2-3229 4302 (4378)

Room: 3, 106

Publications

Ahmed Mohamed Omar, PhD.

Room: 1

Curriculum Vitae. (pdf)

PharmDr. Faeze Dorchei, PhD.

Phone: +421-2-3229 4311

Room: 101

Curriculum Vitae. (pdf)

Publications

PhD. študenti

Ing. Alžbeta Minarčíková

Room: TL-117

Curriculum Vitae. (pdf)

Publications

MSc. Fereshteh Kazemi-Aghdam

Room: 3

Curriculum Vitae. (pdf)

MSc. Ankita Meena

Room: 101

Curriculum Vitae. (pdf)

Výskumní a vývojoví pracovníci

Ing. Angela Kleinová

Phone: +421-2-3229 4368

Room: TL-104

Publications

Ing. Zuzana Cseriová

Phone: +421-2-3229 4378

Room: 107

Ing. Ildikó Hučalová

Phone: +421-2-3229 4378

Room: 107

Laborantky

Eva Hipká

Phone: +421-2-3229 4378

Room: 107

Marta Mitošinková

Phone: +421-2-3229 4371

Room: TL-112

Hosťujúci výskumní pracovníci