Oznámenie o konaní voľby člena Vedeckej rady Ústavu polymérov SAV, v.v.i.

Vážené  kolegyne a kolegovia,

dňa 8.2.2022 o 9.30. hod. sa uskutoční voľba člena Vedeckej rady v.v.i. online spôsobom.

Jaroslav Mosnacek, predseda SR UPo SAV,v.v.i.

Oznamenie-o-konani-volby-do-VR-UPo-SAV-vvi-jan2022