Seminár na Ústave polymérov SAV, v. v. i. v Bratislave POLYMÉRY AKO BIOMATERIÁLY

Oddelenie pre výskum biomateriálov na Ústave polymérov SAV, v. v. i.  má dlhodobú tradíciu a expertízu v polymérnej chémii v prepojení na biomateriály pre oblasti biomedicíny a biotechnológie.

Dovoľujeme si Vás týmto pozvať na seminár POLYMÉRY AKO BIOMATERIÁLY, ktorý sa bude konať na Ústave polymérov SAV, v. v. i. v Bratislave, dňa 30. 11. 2023. Primárnym cieľom je vzájomné spoznanie sa a vytvorenie užitočných partnerstiev pre spoluprácu medzi našim pracoviskom a akademickými a priemyselnými pracoviskami.

Predbežný program sa bude finalizovať podľa počtu prihlásených
V prípade záujmu prosím vyplňte formulár najneskôr do 27.11.2023.