Voľby riaditeľa Ústavu polymérov SAV, v. v. i.

20.10.2022 o 9.00 hod. sa v zasadačke Ústavu polymérov SAV, v. v. i. uskutočnia voľby riaditeľa.

Do konkurzu sa prihlásil jeden kandidát Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.

Tajného hlasovania sa zúčastnia len oprávnení voliči podľa zoznamu, ktorý je zverejnený nižšie.

UPo-SAV-v.v.i.-prezencna-listina_volba_riaditela