Noc výskumníkov opäť v posledný septembrový piatok.

Čo je to? Ako ste to urobili? Waaaau, toto je super! Aj toto je z prírody?

Takéto, ale aj kopec iných otázok sme dostávali počas celého dňa v piatok, 30.9.2016 v Starej tržnici od detí, študentov ale aj zvedavých dospelých.

Podobne ako počas posledných piatich rokov, aj tento rok sme sa zúčastnili úžasného festivalu vedy. Tento rok sme vedecké témy predstavili z pohľadu výskytu a využitia v bežnom živote. Náš stánok sme nazvali jednoducho „Plasty medzi nami“. Poučení z minulosti sme si pripravili jednotlivé témy tak, aby sme ľahšie dostali do povedomia ľudí, čo je to polymér a že naozaj ten polymér máme všade okolo nás.

Témy, ktoré sme prezentovali zahŕňali hydrogély, biodegradovateľné a kompostovateľné plasty, polyméry v bežnom živote (vlákna, srsť, keratín, celulóza…) a učili sme návštevníkov správne triediť odpad.

Myslím, že slová sú zbytočné, treba si pozrieť koláž fotiek, ktoré Vám o tejto akcii napovedia viac.

Ešte ale chcem poďakovať mojim skvelým pomocníkom a to Eliške Číkovej, Lucii Kleščíkovej, Františkovi Ivaničovi, Zuzke Benkovej, Helene Švajdenkovej, Kataríne Borskej a Michalovi Procházkovi.

Špeciálne ďakujem patrí Alene Šiškovej, Anne Zahoranovej, Michaele Sedníčkovej a Ivanovi Chodákovi za premyslenie, rozpracovanie a nachystanie jednotlivých tém od A po Z.

ĎAKUJEM

Silvia Podhradská