Ocenenia OKM

2023

Pri príležitosti 60. výročia vzniku Prírodovedeckej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, bola 10. mája 2023 Ing. Márii Omastovej, DrSc. udelená bronzová medaila za dlhoročnú spoluprácu v oblasti nanomateriálov a polymérnych materiálov, za podporu Katedry fyzikálnej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach a zásluhy o rozvoj chémie.

Cenu Slovenskej akadémie vied za výsledky vedeckovýskumnej práce za rok 2022 za výsledky dosiahnuté v interdisciplinárnom výskume nanomateriálov a polymérnych kompozitov a nanokompozitov si prebrali Ing. Mária Omastová, DrSc., a riešiteľský kolektív v zložení: Ing. Matej Mičušík, PhD., RNDr. Michal Procházka, PhD., Ing. Nikola Bugárová, PhD., MSc. Anastasiia Stepura a MSc. Yaryna Soyka.

2021

Ocenenie za 3. miesto v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV udelené Mgr. Márii Kováčovej, PhD. predsedníctvom SAV.

2019

Diplom SCHS za najlepšiu posterovú prezentáciu na 71. zjazde chemikov
Autorský kolektív: M. Mičušík, A. Kleinová, M. Procházka, S. Podhradská, A. Rabayová, G. Bodor, M. Omastová – poster s názvom: Chemická analýza plastového odpadu pomocou FTIR a XPS zo zberu uskutočneného pozdĺž Dunaja v Bratislave

Pribinov kríž I. triedy
M. Omastová – Pribinov kríž I. triedy, ocenenie prezidenta SR Andrej Kiska pri príležitosti 26. výročia vzniku Slovenskej republiky

Excelentný biomedicínsky spot
Z. Špitalský – Výskum antibakteriálnych polymérnych kompozitov na báze uhlíkových kvantových bodiek zaradený ako Excelentný biomedicínsky spot vo Výročnej správe Min. zdravotníctva SR za rok 2018 pre oblasť vedy, výskumu a inovácií (vydaná apríl 2019)

Vedecká rada UPo SAV
N. Bugárová – ocenenie za najlepšiu publikáciu pre vedca do 35 rokov

Cena Slovenskej chemickej spoločnosti
Poster MIČUŠÍK, Matej – KLEINOVÁ, Angela – PROCHÁZKA, Michal – PODHRADSKÁ, Silvia – RABAYOVÁ, Alexandra – BODOR, Gabriel – OMASTOVÁ, Mária. Chemická analýza plastového odpadu pomocou FTIR a XPS zo zberu uskutočneného pozdľž Dunaja v Bratislave. 71. Zjazd chemikov, 9-13 september 2019, Vysoké Tatry, Horný Smokovec, Slovensko, získal cenu Slovenskej chemickej spoločnosti

2018

Ocenenie predsedníctva Slovenskej akademie vied
Ocenenie spoločných publikácií autorov zo SAV a AVČR, ktoré vznikli v rámci spoluprác v období 1993 až 2018 v kategórii vedecká publikácia v medzinárodnom vedeckom časopise s najvyšším počtom citácií
získala Ing. Mária Omastová, Drsc.

Ocenenie predsedníctva Slovenskej akademie vied
Vedecká publikácia s mimoriadne vysokým počtom citácií
získal Mgr. Zdenko Špitálsky, PhD.

Literárny fond
Prémiu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo
získali Z. Špitalský, D. Tasis, K. Papagelis, C. Galiotis

Účastnícka cena
Najpútavejší eko-plagát
získali Z. Špitalský, M. Kováčová, V. Ďuriš, M. Vysopal, P. Svoboda

Diplom
Inovatívny čin roka 2017 – Technologická inovácia – za materiál vyvinutý kolektívom Z. Špitalského a spol. v spolupráci s firmou MYMEDIA sro.

Vedecká rada UPo SAV
M. Kováčová – ocenenie za najlepšiu publikáciu pre vedca do 35 rokov

Staršie ocenenia

“Article Award”, 2nd Prize
for article Polysaccharides Coatings on Medical-Grade PVC: A Probe into Surface Characteristics and the Extent of Bacterial Adhesion in Molecules 2010, 15(2), 1007–1027; doi:10.3390/molecules15021007
(Ahmad Asadinezhad, Igor Novák, Marián Lehocký, František Bílek, Alenka Vesel, Ita Junkar, Petr Sáha and Anton Popelka)
Available online: http://www.mdpi.com/1420-3049/15/2/1007


“Poster Award”, 2nd place, at the EUROFILLERS 2014 conference, August 25-29, 2013 in Bratislava for poster PHOTO-ACTUATION STUDY OF ETHYLENE VINYL ACETATE COPOLYMER FILLED WITH MODIFIED CARBON NANOTUBES (authors: K. Czaniková, I. Krupa, P. Kasák, M. Ilčíková, J. Mosnáček, M. Mičušík, N. Torras, J. Esteve, D. Chorvát, Jr., D. Račko, E. Pavlová, M. Omastová)

“Best poster award”, at the International Conference on Pure and Applied Chemistry, ICPAC 2012, K. Czanikova for poster Photo-actuation properties in composites containing multiwalled carbon nanotubes and elastomers (authors: K. Czaniková, I. Krupa, P. Kasák, M. Omastová, V. Šmatko)

“The award of the Slovak Academy of Sciences 2012” for collection of scientific publications and work in the interdisciplinary research of electrically conductive polymers, composites, and nanocomposites for the team from Polymer Institute. Team members are: Ing. M. Omastová, DrSc., Ing. M. Mičušík, PhD., Mgr. S. Podhradská, PhD., Mgr. K. Mosnáčková, and Ing. K. Czaniková.

M. Omastova team was ranked in the category TOP by Academic Ranking and Rating Agency (ARRA, Slovakia) “Identification of high scientific teams and their members in Slovak Academy of Sciences”

“Golden Incheba” for antibacterial polymeric foil, Slovmedica 2013, Incheba Expo, Slovakia (I. Novák, A. Popelka)

“Golden Incheba” for ecological adhesive Celupol P, Slovmedica 2010, Incheba Expo, Slovakia (I. Novák, V. Pollák, O. Žigo)

“Golden Incheba” for one-component electrically conductive adhesive Electropol, Slovmedica 2009, Incheba Expo, Slovakia (I. Novák, V. Pollák)

“Grand Prix” for a set of special adhesives, Industry Expo 2008, Incheba Expo, Slovakia (I. Novák, V. Pollák)

“Price of Honor 2007” for research and development of special adhesives by Journalist Studio, Slovakia (I. Novák, V. Pollák)

“Academy of Education Award 2003” for popularization of scientific knowledges, Slovakia (I. Novák, V. Pollák)