Pracovníci OSCHP

Vedúci oddelenia

Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.

Email: jaroslav.mosnacek@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4308 (4388)

Room: 10,11

Publications

Zástupca vedúceho oddelenia

Mgr. Martin Danko, PhD.

Email: martin.danko@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4353 (4355)

Room: 412,415

Publications

Vedúci vedeckí pracovníci

Ing. Jozef Rychlý, DrSC.

Email: jozef.rychly@savba.sk

Phone: +421-2-32294335 (4327, 4336)

Room: 305, 307, 206

Publications

Ing. Josef Bartoš, DrSc.

Email: jozef.bartos@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4324

Room: 203

Publications

Samostatní vedeckí pracovníci

Mgr. Jozef Kollár, PhD.

Email: jozef.kollar@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4366 (4360)

Room: TL-13, TL-6

Publications

Ing. Markéta Ilčíková, PhD.

Email: marketa.ilcikova@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4344

Room: 402

Publications

Ing. Anita Eckstein, PhD.

Email: anita.andicsova@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4357 (4347, 4354)

Room: 306, 405, 306

Publications

RNDr. Dmitrij Bondarev, PhD.

Email: dmitrij.bondarev@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4352 (4348)

Room: 411, 406

Publications

Ing. Helena Švajdlenková, PhD.

Email: helena.svajdlenkova@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4350

Room: 409

Publications

Ing. Alena Opálková Šišková, PhD.

Email: alena.siskova@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4301 (4342)

Room: 2, 315

Publications

Ing. Katarína Borská, PhD.

Email: katarina.borska@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4344

Room: 402

Publications

Mladí vedeckí pracovníci

Ing. Anna Vykydalová, PhD.

Email: anna.vykydalova@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4336 (4335, 4327)

Room: 307, 310

Publications

Smaher Mosad Saad Elbayomi, PhD.

Email: smaher-mosad@savba.sk

Room: 310

Curriculum Vitae. (pdf)

BSc. Mark Christopher Dizon

Email: upolmadi@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4352 (4355)

Room: 411,415

PhD. študenti

Ing. Mária Gurská

Email: maria.gurska@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4345 (4354)

Room: 403, 413

Publications

MSc. Darshak Pathiwada

Email: darshak.pathiwada@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4343

MSc. Islam Mohammed Ahmed Ismael

Email: ismael@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4343

M.Sc. Christyowati Primi Sagita

Email: christyowati.sagita@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4345 (4348)

Room: 403, 406

Curriculum Vitae. (pdf)

M.Sc. Sambit Kumar Lenka

Email: kumar.sambit@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4357 (4354)

Room: 410, 413

Curriculum Vitae. (pdf)

MSc. Nəfise Babayi

Email: nafiseh.babaei@savba.sk

Room: 310

Vyskumní a vývojoví pracovníci

RNDr. Agnesa Fiedlerová

Email: agnesa.fiedlerova@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4346

Room: 404

Publications

Laborantky

Katarína Cinová

Email: katarina.cinova@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4342 (4360)

Room: 315

Marcela Kimličková

Email: marcela.kimlickova@savba.sk

Phone: +421-2-3229 4357 (4334)

Room: 306, 304

Mária Krajčírová

Email: krajcirova.maja@gmail.com

Anna Korobka

Email: anna.korobka@savba.sk

Emeritní vedeckí pracovníci

Ing. Ivan Lukáč, PhD.

Email: ivan.lukac@savba.sk

Room: 012

Publications

Ing. Ivan Novák, PhD.

Email: ivan.novak@savba.sk

Publications