Oslávili sme 60. výročie založenia Ústavu polymérov SAV

V pondelok 28. novembra 2022 sa v priestoroch Kongresového centra SAV na Smolenickom zámku uskutočnila oslava 60. výročia založenia Ústavu polymérov SAV, v. v. i. Riaditeľ ústavu dr. Jaroslav Mosnáček pri tejto príležitosti predstavil knihu spomienok venovanú dvom významným vedeckým kapacitám ústavu. Podujatie bolo spojené aj s odovzdávaním významných ocenení Ing. Márii Omastovej, DrSc., a Ing. Igorovi Lacíkovi, DrSc.

Laboratórium polymérov založené Dr. Milanom Lazárom na prelome rokov 1962 a 1963 vytvorilo základ pre vznik Ústavu polymérov SAV v roku 1967, ktorý v tomto roku oslávil jubilejných 60 rokov. V pondelok 28. novembra na Smolenickom zámku sme toto výročie aj patrične oslávili. Na jednom mieste sa opäť po rokoch stretli viaceré generácie polymérnych vedcov.

Termín oslavy sa plánoval v dostatočnom predstihu a mal byť oslavou aj životného jubilea prof. Ing. Eberharda Borsiga, DrSc., ktorý by sa v tento deň dožil krásnych 86. narodenín. Preto sme sa rozhodli venovať mu knihu nielen pracovných spomienok. Život to však vymyslel inak. V čase príprav oslavy nás navždy opustili dvaja významní kolegovia prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc., a doc. Ing. Dušan Berek, DrSc. vo veku nedožitých 84 rokov. A práve preto sme sa rozhodli vydať a predstaviť na oslave dvojknihu spomienok venovanú týmto dvom vedeckým kapacitám.

Brožúrku predstavil riaditeľ ústavu Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc., ktorý uviedol, že touto publikáciou ústav nadväzuje na prvú publikáciu venovanú zakladateľovi ústavu Ing. Milanovi Lazárovi, DrSc., a pravdepodobne nie je posledná vzhľadom na počet významných vedeckých pracovníkov, ktorí sa podieľali na formovaní ústavu a vytvorení dobrého mena nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnej komunite pôsobiacej v oblasti polymérnej vedy.

Slávnostným večerom sprevádzal predchádzajúci riaditeľ ústavu Igor Lacík. Oficiálnu časť tvorili príhovory kolegov v chronologickom slede od zakladateľov až po súčasnú generáciu mladých vedcov. 

Na obdobie začiatkov a vznik ústavu zaspomínal emeritný pracovník Ing. Juraj Pavlinec, PhD., na jeho spomienky nadviazal bývalý riaditeľ ústavu Ing. Jozef Rychlý, DrSc., strednú generáciu reprezentovala Ing. Mária Omastová, DrSc., ktorá hovorila o tom, ako ich predošlé generácie vedcov ovplyvnili v ich vedeckej kariére a ako je nenahraditeľný tento úzky pracovný vzťah medzi generáciami. Za mladšiu vedeckú generáciu, ktorá už tiež môže spomínať na roky strávené na ústave, vystúpil so svojím príhovorom Mgr. Martin Danko, PhD., ktorý okrem iného spomínal aj na založenie Rady mladých vedcov na Ústave polymérov SAV a nakoniec za tých najmladších svoje myšlienky vyjadrila predsedníčka Rady mladých vedcov Ing. Monika Majerčíková.

Z pozvaných hostí svoje ďakovné a gratulačné príhovory predniesli aj predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., riaditeľ Ústavu makromolekulární chemie AV ČR Dr. Ing. Jiří Kotek, zástupca Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU prof. Ing. Peter Šimon, DrSc., a čestný predseda Slovenskej chemickej spoločnosti prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.

Z rúk podpredsedu SAV prof. RNDr. Karola Marholda, DrSc., si Medailu za podporu vedy prevzali kolegovia Ing. Mária Omastová, DrSc., a Ing. Igor Lacík, DrSc. Slovenská chemická spoločnosť ocenila Máriu Omastovú čestným členstvom v Slovenskej chemickej spoločnosti (SCHS) a Igora Lacíka Medailou SCHS. Srdečne obom kolegom gratulujeme.

Oficiálnu časť oslavy ukončilo vystúpenie žiakov zo Súkromnej základnej umeleckej školy Ružová dolina v Bratislave a scénický tanec tanečného súboru Nøir Dance Company z Bratislavy.

Súčasťou tejto oslavy bola aj vernisáž NANO-Art – Doba plastová očami detí spojená s hlasovaním o najkrajšie dielo. Výhercov zverejníme a odmeníme 15. decembra 2022.

Ďakujeme všetkým hosťom, bývalým aj súčasným kolegom za to, že prišli s nami osláviť tú krásnu šesťdesiatku.

Želám Ústavu polymérov SAV veľa energie a síl do ďalších úspešných rokov.

Text: Silvia Podhradská, Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Foto: Katarína Gáliková, Úrad SAV