Stáž mladých kolegov z Częstochowej

V dňoch 26.2.2023 – 11.3.2023 sa doktorandi študujúci na doktorandskej škole Univerzity Jana Długosza v Czestochowej zúčastnili vedeckej stáže na Ústave polymérov SAV.

Traja doktorandi chemických vied: Ing. Jakub Łagiewka (2. ročník), Ing. Paulína Kapuśniak (1. ročník), Ing. Izabela Szymanek (1. ročník); rozšírili svoje vedomosti a zručnosti v oblasti výskumu polymérnych materiálov pod vedením organizátorky Dr. Aleny Opálkovej Šiškovej. Vedecká stáž bola organizovaná v rámci programu PROM organizovaného Poľskou národnou agentúrou pre akademickú výmenu (NAWA) a spolufinancovaná Európskou úniou z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Rozvoj vedomostného vzdelávania.

Počas vedeckej stáže sa venovali elektrospinningu vybraných polymérov pod vedením Aleny Opálkovej Šiškovej a Anity Eckstein, syntézy a charakterizácie hydrogélov pod vedením Jozefa Kollára a polymérnych tenkých vrstiev pod vedením Kataríny Mosnáčkovej. Okrem toho sa zúčastnili na vedeckom workshope oddelenia syntézy a charakterizácie polymérov, kde ich kolegovia srdečne privítali.

Ako sami hovoria: “Priateľská atmosféra vo výskumnom tíme a výrazné výskumné možnosti ústavu nám umožnili získať nové vedomosti a zručnosti. Stretli sme sa s vedcami z Bratislavy, s ktorými radi nadviažeme medzinárodnú spoluprácu. Jej výsledkom môžu byť zaujímavé vedecké projekty”. Doktorandi oceňujú inštitúciu ako výskumné a vedecké centrum, do ktorého sa budú vždy radi vracať.