Pracovníci OMSP

Vedúci oddelenia

Ing. Dušan Račko, PhD.

Phone: +421-2-3229 4318

Room: 114

Curriculum Vitae. (pdf)

Publications

originaldudo

Emeritný profesor

prof., Ing. Tomáš Bleha, DrSc.

Phone: +421-2-3229 4304

Room: 5

Publications

Vedeckí pracovníci

RNDr. Peter Cifra, DrSc.

Phone: +421-2-3229 4313

Room: 103

Publications

Mgr. Zuzana Benková, PhD.

Phone: +421-2-3229 4314

Room: 104

Curriculum Vitae. (pdf)

Publications

Ing. Renáta Rusková, PhD.

Room: 114

Publications

Mgr. Tomáš Hrivnák, PhD.

Phone: +421-2-3229 4314.

Room: 104 (currently on postdoc stay)

Curriculum Vitae. (pdf)

Publications

Doktorandi

MSc. Omid Moghaddam

Phone: +421 919 071 023

Room: TL 103B

Curriculum Vitae. (pdf)

Vedeckotechnickí spolupracovníci

Oddelenie hľadá možnosti spolupráce so študentami a absolventami, so záujmom o programovanie, počítačové systémy, strojové učenie. Oddelenie poskytuje možnosť vykonávať letné stáže, prax, prípadne vypracovanie semestrálneho projektu, alebo vedeckého projektu. V prípade záujmu o spoluprácu kontaktujte prosím buď sekretariát Ústavu polymérov SAV, v.v.i. (upolsekr@savba.sk) alebo vedúceho oddelenia (dusan.racko@savba.sk)

Bývalí pracovníci

Mgr. Peter Palenčár, PhD.

Mgr. Pavol Námer

Ing. Lucia Rišpanová

Mgr. Peter Čakánek