News/Events

News

1. školenie na akademický softvér Mendeley

1. marca 2017 sa na našom ústave uskutočnilo prvé školenie na akademický software Mendeley pod vedením dobrovoľnej oficiálnej Mendeley poradkyne (advisor) Elišky Číkovej a pokročilého používateľa Michala Procházku. Školenia sa zúčastnilo 20 ľudí, prevažne členov RMV. Hlavným cieľom bolo oboznámiť mladých ľudí na ústave s výhodami používania referenčného manažéra Mendeley a naučiť ich základy používania. Školenie bolo rozdelené na dve časti. V prvej nás Eliška oboznámila s výhodami a možnosťami tohto softvéru. V tej druhej časti pod taktovkou Michala, mali dobrovoľníci možnosť sa zaregistrovať do Mendeley na vlastných notebookoch a s pomocou skúsenejších prítomných kolegov si začali vytvárať vlastnú knižnicu a vyskúšať si základne aj pokročilé funkcie.

Čo je to Mendeley?

Mendeley je tzv. freeware pre správu, zdieľanie, čítanie, anotovanie a citovanie publikácií – známy ako referenčný manažér od spoločnosti RELXGroup (možno ste sa stretli s podobným programom Endnote od Thomson Reuters). Taktiež funguje ako vedecká komunitná databáza, ktorá užívateľom umožňuje pristupovať k svojej knižnici online, nájsť podobné články, hľadať trendy a štatistiky čítanosti a spojiť s vedcami, ktorí sa zoberajú podobnými problémami, bez toho, že by už publikovali.

Vytvorenie vlastnej knižnice publikácií je veľmi jednoduché a intuitívne. Okrem jednoduchého pridávania publikácii priamo z prehliadača, je možné spracovať články a publikácie, ktoré sú už stiahnuté v počítači a vytvoriť z nich prehľadnú databázu.

Priamo v softvéri je možné si jednotlivé publikácie prezerať a pridávať poznámky, ktoré je možné následne zobraziť v ktoromkoľvek počítači po prihlásení sa do svojho účtu.

Jednou z najzaujímavejších funkcií softvéru Mendeley je vytváranie citácií pri písaní publikácií a vedeckých prác. Vloženie citácie a zoznamu citácií je priamo integrované do MS Word. Veľkou výhodou je možnosť meniť štýl citovania, kedykoľvek počas písania, alebo po napísaní práce. Samotná databáza Mendeley obsahuje niekoľko stoviek citačných štýlov a to aj často používaných žurnálov. Jednotlivé štýly je možné aj editovať podľa unikátnych požiadaviek.

Na stránkach Ústavu Polymérov sme vytvorili stránky s krátkymi informáciami o softvéri Mendeley (polymer.sav.sk/RMV-Mendeley). V najbližšej dobe tam pribudnú aj štýly citovania pre dizertačné práce podľa pokynov z FCHPT STU.

Pre veľký záujem zorganizujeme v blízkej budúcnosti druhé školenie, ktoré bude určené pre záujemcov z celého nášho Ústavu. Sledujte našu stránku, kde sa včas dozviete podrobnejšie informácie ako sa na školenie prihlásiť.

More informations HERE.

Eliška Číková a Michal Procházka