News/Events

News

BIMac 2016 – úspešné pokračovanie tradície Bratislavskej medzinárodnej konferencie o makromolekulách

Tesne po letnom dovolenkovom období, v dňoch od 6. do 9. septembra 2016 sa v hoteli Holiday Inn v Bratislave uskutočnila konferencia BIMac 2016 (www.polymer.sav.sk/bimac), ktorá je pokračovaním dlhoročnej tradície Bratislavskej medzinárodnej konferencie o makromolekulách organizovanej Ústavom polymérov SAV. Tohto roku to bol už jej 22. Ročník s podnázvom „Polymers with Tailored Architecture and Properties“.

Pozvanie organizátorov prijali významné kapacity v oblasti polymérnej chémie ako sú prof. Krzysztof Matyjaszewski z Carnegie Mellon University v USA, prof. Michael Buback z Gőttingen University v Nemecku, prof. David Haddleton z University of Warwick, Veľká Británia a v neposlednom rade prof. Hirotaka Ihara z japonskej Kumamoto University.

Konferencia prebehla v príjemnej vedeckej atmosfére, plnej zaujímavých prednášok z oblasti syntézy polymérov a polymérnych materiálov a ich charakterizácie. Študenti mali možnosť prezentovať svoje výsledky vo forme prednášky alebo postra pred komisiou zloženou z významných vedeckých kapacít. Cenu za najlepší študentský poster si prevzal Johannes Steindl z Rakúska. Cena za najlepšiu študentskú prezentáciu putovala do rúk slečny Jennifer Schultze z Nemecka.

Organizátori konferencie BIMac 2016 privítali na Slovensku vyše 60 účastníkov z viacerých krajín EÚ, Japonska, Číny, USA, Taiwanu, Ruska, Ukrainy a Qataru.

Štvrtkové konferenčné popoludnie bolo venované oslave krásneho životného jubilea prof. Eberharda Borsiga, ktorý ako prvý publikoval systém umožňujúci vratnú deaktiváciu pri radikálovej polymerizácii. V rámci oslavy sa konal seminár venovaný prof. Borsigovi. Po úvodnom predstavení vedeckej práce prof. Borsiga, nasledovala plenárna prednáška prof. Matyjaszewskeho, ktorý je jedným zo zakladateľov v súčasnosti najvýznamnejšej kontrolovanej radikálovej polymerizácie. Vo svojej prednáške ukázal, aký význam má v súčasnosti práve mechanizmus vratnej deaktivácie pri príprave nových materiálov s požadovanými vlastnosťami. Následne prof. Borsigovi zablahoželali nielen účastníci konferencie, ale aj dlhoroční kolegovia z Ústavu polymérov SAV, kolegovia z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, Dr. D. Měřinská z FT UTB ve Zlíně a za kolegovzo Slovenskej chemickej spoločnosti mu prečítal a odovzdal ďakovný list a sladkú tortu s logom SCHS jej súčasný predseda prof. Viktor Milata, DrSc.

Ďakujeme všetkým účastníkom za príjemnú atmosféru, kvalitné prezentácie a plodnú diskusiu, a tešíme sa na ďalšie úspešné ročníky.

More informations HERE.

Jaroslav Mosnáček a Silvia Podhradská