News/Events

News

Igor Lacík: Pohľad medzinárodného panelu nás potešil

Ústav polymérov je jedným z dvoch ústavov SAV, ktoré podľa medzinárodného auditu dostali najlepšie hodnotenie a spolu s Ústavom etnológie SAV označené za európsku špičku. „Naším cieľom nebolo pozitívne zapôsobiť na panel,“ zdôrazňuje riaditeľ ústavu Ing. Igor Lacík, DrSc., „ale vo vyhradenom čase poskytnúť reálny pohľad na ústav.“ Potvrdilo sa to, čo sa vo vedeckom svete aj šuškalo, že Ústav polymérov SAV hrá svetovú ligu.


Zdroj:sav.sk

More informations HERE.